Karolinska gymnasiet

Karolinska gymnasiet är Örebros äldsta skola belägen mitt i stadens finrum intill slottet och Svartån. Samtliga byggnader har byggts om och dessutom fått sällskap av två nya – som årsringar i en miljö av skyddsklassade hus och i ett område av riksintresse.

Redan färdigbyggt?

Med en första skolbyggnad från 1832 och samtliga byggnader klassade som av mycket högt kulturhistoriskt värde var stadsantikvariens spontana reaktion att skolan var färdigbyggd. Men skolrestaurangen, som låg i baracker på lånad mark, behövde få plats.

 

I efterhand när restaurangen samt ytterligare en ny byggnad finns på platsen är hennes kommentar att de nya byggnaderna smugits in bra och blivit ett bra modernt tillägg och att kulturhistoriska värden anpassats till moderna krav.

I en antikvariskt skyddad miljö har vi förvandlat stadens slitna gamla läroverk till en modern skola för 900 elever och samtidigt fått positiv feedback, inte minst från eleverna, för att ”Karros” själ finns kvar. Och blivit nominerade till Örebro kommuns byggnadspris.

Kund: Futurum Fastigheter i Örebro AB
Plats: Örebro
Storlek/yta: 13 000 kvm
Status: Färdigställt 2017
Foto: Magnus Wahman

”Karros” själ
Bland många av skolans elever fanns en oro att Karros själ skulle byggas bort. Just att tillgodose förväntningar är en stor del av jobbet. Skolans förväntningar på funktionella och moderna lokaler. Fastighetsägarens förväntningar på en praktisk anläggning att förvalta. Stads- och länsantikvariers förväntningar på att om- och nybyggnader skulle ske utan att kulturhistoriska värden gick till spillo. Och så fanns där en snäv tidplan och en av politikerna klubbad stram budget.

quote
Arbetsmiljön är bättre för alla och i den nya restaurangen möts personal och elever på ett helt annat sätt än förr. Skolan har renoverats med vördnad och finishen i detaljarbetet är enorm. Marmor har bytts mot marmor, ekdörr mot ekdörr. Vi har fått den finaste och vackraste skola man kan tänka sig.
Rektor på Karolinska gymnasiet

Nöjd arkitekt och rektor
Det blev några ”kill your darlings” under resans gång, bland annat den supermoderna utformning av den nya byggnaden för Estetiska programmet som även applåderades av antikvarierna.

 

Vi är mycket nöjda med slutresultatet efter att som ofta ha befunnit oss i centrum av en mängd olika, ibland motstridiga, intressen. Interiörerna och arbetsmiljön för lärare och elever har fått ett verkligt lyft och exteriört skäms det nya inte för sig mitt bland skapelser av stadens bemärkta stadsarkitekter.

Team

Anders Ejdeholt Ansvarig arkitekt nya byggnader
Annika Reizenstein Ansvarig arkitekt ombyggnader
Oskar Widlund uppdragsledare
Erik Falkenström
Jennifer Welin
Ulla Spaak
Claes Eklund
Elin Grönberg
Solveig Sennerholm
Kristofer Jonsson Ansvarig inredningsarkitekt
Susanna von Eyben
Josefin Mattsson
Felicia Davidsson
English
Svenska