Karolinska gymnasiet

Karolinska gymnasiet

Karolinska gymnasiet är Örebros äldsta skola belägen mitt i stadens finrum intill slottet och Svartån. Samtliga byggnader har byggts om och dessutom fått sällskap av två nya – som årsringar i en miljö av skyddsklassade hus och i ett område av riksintresse.

Redan färdigbyggt?

Med en första skolbyggnad från 1832 och samtliga byggnader klassade som av mycket högt kulturhistoriskt värde var stadsantikvariens spontana reaktion att skolan var färdigbyggd. Men skolrestaurangen, som låg i baracker på lånad mark, behövde få plats.

I efterhand när restaurangen samt ytterligare en ny byggnad finns på platsen är hennes kommentar att de nya byggnaderna smugits in bra och blivit ett bra modernt tillägg och att kulturhistoriska värden anpassats till moderna krav.

Kund: Futurum Fastigheter i Örebro AB
Plats: Örebro
Storlek/yta: 13 000 kvm
Status: Färdigställt 2017
Foto: Magnus Wahman

I en antikvariskt skyddad miljö har vi förvandlat stadens slitna gamla läroverk till en modern skola för 900 elever och samtidigt fått positiv feedback, inte minst från eleverna, för att ”Karros” själ finns kvar. Och blivit nominerade till Örebro kommuns byggnadspris.

”Karros” själ

Bland många av skolans elever fanns en oro att Karros själ skulle byggas bort. Just att tillgodose förväntningar är en stor del av jobbet. Skolans förväntningar på funktionella och moderna lokaler. Fastighetsägarens förväntningar på en praktisk anläggning att förvalta. Stads- och länsantikvariers förväntningar på att om- och nybyggnader skulle ske utan att kulturhistoriska värden gick till spillo. Och så fanns där en snäv tidplan och en av politikerna klubbad stram budget.

Arbetsmiljön är bättre för alla och i den nya restaurangen möts personal och elever på ett helt annat sätt än förr. Skolan har renoverats med vördnad och finishen i detaljarbetet är enorm. Marmor har bytts mot marmor, ekdörr mot ekdörr. Vi har fått den finaste och vackraste skola man kan tänka sig.
Rektor på Karolinska gymnasiet

Nöjd arkitekt och rektor

Det blev några ”kill your darlings” under resans gång, bland annat den supermoderna utformning av den nya byggnaden för Estetiska programmet som även applåderades av antikvarierna.

Vi är mycket nöjda med slutresultatet efter att som ofta ha befunnit oss i centrum av en mängd olika, ibland motstridiga, intressen. Interiörerna och arbetsmiljön för lärare och elever har fått ett verkligt lyft och exteriört skäms det nya inte för sig mitt bland skapelser av stadens bemärkta stadsarkitekter.

Kontakt & Team

Anders Ejdeholt

Ansvarig arkitekt nya byggnader

Annika Reizenstein

Ansvarig arkitekt ombyggnader

Oskar Widlund

uppdragsledare

Erik Falkenström

Jennifer Welin

Ulla Spaak

Claes Eklund

Elin Grönberg

Solveig Sennerholm

Kristofer Jonsson

Ansvarig inredningsarkitekt

Susanna von Eyben

Josefin Mattsson

Felicia Davidsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...