Karmen, Örebro

Karmen, Örebro

Återanvändning av tegel har lagts stor vikt vid i detta projekt men även det arkitektoniska uttrycket kan sägas vara ett estetikens cirkulära återbruk. Tillägget är de gröna fasadskivor som visuellt representerar hållbarhetsambitionerna med solenergiproduktion i kombination med minskad energianvändning.

Oförändrade material

Material- och kulörpaletten är en återanvändning av arkitekturen från 1962. Förutom att tegel från rivna delar knackats ren och flyttats till nya fasader så är materialen oförändrade. Man skulle kunna säga att den ursprungliga utformningen visat sig vara mycket hållbar när den nu oförändrat går att använda 50 år senare.

Tegel, fasadskivor, glas, plåt. Träfönstren har dock yttre skydd av aluminium och terrassernas nedmonterade brunlaserade träribbor har ersatts av brunanodiserad aluminium. Men annars så…

Kund: Örebrobostäder AB
Plats: Örebro
Projektperiod: 2012-2018
Status: Färdigställt
Foto: Charlie Olsson, Anders Bobert & White

Karmen, en Fågel Fenix! Slitna hus har getts nytt liv och på den stora och tidigare ödsliga parkeringsytan har som en Fågel Fenix ett nytt hus landat för att berika miljön.

Punkthusen

Ett stort arbete har lagts ned på tillgänglighetsanpassning då måtten från 60-talet inte uppfyllde riktlinjerna i en modern Svensk Standard. Från kommunen var kravet att samtliga lägenheter i punkthusen skulle vara fullt ut tillgängliga enligt normalnivå, ett arbete som komplicerades av tätt sittande längsgående bärande betonginnerväggar. Efter ombyggnaden är samtliga krav uppfyllda.

Kvarteret ökade från 151 lägenheter till 228 och känns nu både luftigare och mer levande. Denna Fågel Fenix erhöll hedersomnämnande i SABO Renoveringsprojekt 2019!
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt

Nybygget

Byggnaden med sitt långa sluttande tak har blivit till en ikonisk byggnad för området och ett landmärke. Huset är utformat utan baksidor och den gröna innergården utgör social miljö för gemenskap där samtliga lägenheter har en sittplats intill entrén. Loftgången är lagd på distans från fasaden för att freda de sovrum som är placerade i det tysta läget mot innergården. ”Entrébalkongens” räcken har getts en variation genom växelvis användande av pinnräcken, lameller, klara och mustigt gröna glas. Under har en stor del av parkeringen lösts in i ett parkeringsgarage

Genom en modern arkitektur som samtidigt fångade och förstärkte detaljer från 60-talet gestaltade White vår vision om utveckling och förtätning av det centrala Kv. Karmen. Dessutom gör den fantastiska utemiljön att kvarteret upplevs ännu luftigare.
Christina Krönert-Lindh, tid. Chef Bygg & Energi ÖBO

Resultatet

Det resultat som vi nu ligger bakom anses av samtliga inblandade som mycket lyckat! Med bibehållen 60-talskaraktär och berikande tydligt nya tillägg. Och med ljusa lägenheter med vackra utblickar, inte minst från generösa inglasade balkonger och terrasser. Även de boende som till en början var motståndare till ombyggnaden är nöjda med det färdiga resultatet. Här var vi delaktiga i hyresgästdialoger och beskrev vid möten med både lokal och central hyresgästförening orsakerna till behovet av ombyggnation. Inte minst avseende energiförbrukning och tillgänglighetsanpassning.

Kontakt & Team

Claes Eklund

uppdragsledare

Helene Eriksson

uppdragsledare

Oskar Widlund

handläggande ingenjör

Erik Falkenström

biträdande ingenjör

Elin Sandström

hållbarhetsspecialist

Verde Oktay

arkitekt

Bertil Rolland

senior ingenjör

Arthur Campling

biträdande ingenjör

Maria Ekenberg

biträdande ingenjör

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...