Karlstad reserum

Karlstad reserum

Stationsområdet i Karlstad ska bli en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande. Den omkringliggande stadsbebyggelsen binder samman stadens nuvarande centrum med området söder om järnvägen, och skapar en levande stadsmiljö.

Katalysator för stadsutveckling

Det breda järnvägsområdet i Karlstad är idag en fysisk såväl som mental barriär mellan Tingvallastaden i norr och Viken i söder. Utvecklingen av stationsområdet är därför en viktig del i målet om att brygga över och läka samman Karlstad till en helhet. Genom att integrera stationsområdet med gatan och den omgivande staden bildar centralstationen och övriga resefunktioner pusselbitar som tillsammans kopplar samman Karlstad från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten. Samtidigt blir det en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, cykel, gång och bil.

Kund: Karlstad kommun
Plats: Karlstad
Status: Pågående efter tävlingsvinst 2017
Area: Stadsbyggnad ca: 125 000 kvm, Byggnader ca: 50 000 kvm (preliminära siffror)
Bild: White View

Utvecklingen av stationsområdet läker samman Karlstad till en helhet.
Grunden i vårt förslag ”Resa-Gata-Stad” är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö.
Egil Blom, arkitekt

Resa-Gata-Stad

Grunden till förslaget ”Resa-Gata-Stad” är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö. Begreppet ”Resecentrum” blir ett  ”Reserum”,

Trä är ett självklart huvudmaterial för den nya arkitekturen runt stationsområdet.

För att skapa det hållbara stationsområdet, den hållbara gatan och den hållbara staden utgår förslaget från de människor som reser till och från Karlstad liksom dem som bor i Karlstad och befolkar stadens gator. Tack vare den starka lokalförankringen till trä – både mentalt och produktionsmässigt – blev trä ett självklart huvudmaterial för den nya arkitekturen runt stationsområdet.

Kontakt & Team

Gunnar Stomrud

Gunnar Stomrud

Planarkitekt

+46 706 70 86 49

Egil Blom

Stefan Rummel

Jacob Melin

Libny Pacheco

Erik Nygren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...