Kanslihuset, Ystad

Kanslihuset, Ystad

På det gamla skånska regementet i Ystad har den gamla kanslibyggnaden från 1897 genomgått ännu en transformation. Tio år efter invigning tillkom flyglarna med bostäder för underofficerarna. När huset sedan blev ett ”spa-hotell” i början på 2000-talet, byggdes en hel del av den ursprungliga planlösningen om till hotellrum med tillhörande badrum och behandlingsrum samt rum för bastu och jacuzzi. Nu är återigen dags för bostäder i det gamla kanslihuset.

En charmig transformation

Den kulturmärkta byggnaden bevarar sin ursprungliga exteriör, med ett undantag då nästan alla lägenheter förses med en balkong. Befintliga bröstningar har tagits ner och ersatts av fönsterdörrar, som följer den ursprungliga indelningen i fasaden. Innertak på översta plan har rivits och de befintliga takstolarna frilagts och tillsammans med nya takfönster mellan takstolarna och skapas ljusa fina rum i lägenheterna högst upp i huset.

Den äldre charmen i de stora rummen med generös takhöjd, tidsenliga fönster och kakelugnar återställs nu när kanslihuset transformeras till 17 bostadsrätter, 2-4 RoK som varierar mellan 61-161 kvm.

Kund: Seamul Invest AB, A-Byggarna i Hbg AB
Plats: Ystad
Status: Färdigställt hösten 2020
Bilder: White och Ystads MilitärHistoriska museum

I projektet har vi arbetat mycket med återbruk och Kanslihuset är ett av flera transformationsprojekt på Regementet.

I projektet har vi arbetat mycket med återbruk, i samråd med bebyggelseantikvarie. Efter en omfattande inventering i början av projektet sammanställdes vilka delar som kunde renoveras och sedan återanvändas i bostäderna. Ursprungliga spegeldörrar finns i stor utsträckning kvar i befintligt läge eller har återanvänts i huset. Även övriga detaljer som överljus, sockellister, dörrfoder, beslag och bröstningspaneler har i största mån bevarats och kompletterats. De ursprungliga fönstren var utbytta sedan länge, men i källaren fanns gamla innanfönster kvar. Tillsammans med nytillverkade fönster tar de hand om bullret från gatan utanför.

Ett fåtal kakelugnar som fanns kvar i huset har sparats. Även två ursprungliga öppna spisar som hittades i ett sent skede, dolda bakom väggar, har återanvänts. De demonterades varsamt och återmonterades i två av taklägenheterna. Lägenheterna utan kakelugn eller öppen spis har kompletterats med kaminer, där befintliga skorstenspipor så tillåter. Rivet tegel och takskiffer som har gjort plats för de nya takfönsterna har sparats för framtida bruk.

Projektet är ett av flera transformationsprojekt på Regementet. Ett perfekt läge, med närhet till stan, skogspromenader i Sandskogen och möjlighet att lätt ta sig ner till stranden och havet som ligger ett stenkast bort. Under hösten 2020 stod Kanslihuset klart och kunde ägarna till de generösa och charmiga bostadsrätterna i Brf Översten flytta in.

Bild från Ystads MilitärHistoriska Museum

Kontakt & Team

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

+46 721 58 31 62

Lotta Sundell

ansvarig arkitekt

Jessica Kusnadi

handläggande arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...