Kanonkulleparken i Märsta

Kanonkulleparken i Märsta

Kanonkulleparken i Märsta är ett omfattande parkupprustningsprojekt där trygghet och inkludering har varit i fokus. Efter inledande dialogarbete och barnkonsekvensanalys har vi, i tät dialog med beställaren, skapat en park där det finns plats för både rofylldhet och rörelse. En trygg och jämlik mötesplats där hela Märsta möts.

En park för både rörelse och stillhet

Kanonkulleparken länkar samman olika bostadsområden och utgör ett vardagsrum för de boende omkring. Att öka attraktionskraften i parken med vistelsevärden för många olika grupper och åldrar har varit en utgångspunkt. Fler människor i parken fler tider på dygnet ger den ökad trygghet dialogarbetet tydligt visade behov av.

Innan arbetet med programmering och utformning påbörjades genomfördes en uppsökande dialog med bland annat barn och föräldrar från närliggande skola och förskola. Platsens styrkor och utmaningar analyserades och där olika aspekter, som sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet legat till grund för gestaltningsarbetet.

Hela parken är utformad till att locka till rörelse för ökad folkhälsa. De öppna böljande gräsytorna har bevarats för lek och sport som kräver mycket rörelse.

Kund: Sigtuna kommun
Plats: Märsta
Status: Färdigställt 2022
Foto: Jann Lipka

En nyanlagd gångväg löper som en ryggrad genom parken och kopplar samman flera platsbildningar med olika innehåll och funktioner.

I Kanonkulleparken finns också platser för kontemplation och stillsamhet. Det finns fasta hängmattor och flertal sittplatser i backstage-läge med fin utblick över parken och aktivitetsområden. Här finns också grillplats med möbelgrupper för social aktivitet i anslutning till både gångväg och pulkabacke.

Lekplatsen har utformats så den ligger mjukt anpassat i terrängen och utrustningen är vald och placerad så att den ska locka till rörelse. Det finns något för alla åldrar. Lekutrustningen håller samman genom samma materialval då nästan alla lekredskap är uppbyggda av trä som smälter samman med den omgivande grönskan.

Parken erbjuder ett nytt utegym utrustat med allsidig modern träningsutrustning och anslutande ytor med parkour-utrustning och multisport-arena. Dessa platser har också mjukt anslutits i parkens befintliga topografi längs med den nya gångvägen. Helhetsgestaltningen handlar inte bara om materialval och kulör utan om parkens befintliga rum, topografi och att landa skönt i rummet.

Kanonkulleparken ska vara en trygg och jämlik mötesplats där hela Märsta möts. I parken finns plats för både rofylldhet och rörelse. Med aktiviteter som passar olika behov blir Kanonkulleparken en attraktiv målpunkt som befolkar platsen och främjar rörelse.
Ur visionen för Kanonkulleparken

Parkens kulör har valts för att ge en mer könsinkluderande effekt på ex. multisportarenan som av samma anledning även fått en icke traditionell utformning. Parkens identitet har stärkts genom att kulören kommer igen i entréskyltar, utrustning, bänkar och armaturer.

Belysningen har gestaltats för att öka tryggheten och samtidigt bevara parkens mörka kvaliteter. Huvudstråket är belyst med parklyktor som ger ett mjukt och avbländat ljus. Parklyktorna har fått ett enkelt tillägg i form av en perforerad avskärmningsplåt som minskar bländningen och förstärker den inkluderande lekfullheten i utformningen. För att öka orienterbarheten och den rumsliga överblicken har ett urval av naturslänter belysts med avskärmade strålkastare, som också används också för att lysa upp utegym, bollplan och hundrastgård.

Lekplatsen är belyst med vajerspända lyktor som ger ett vackert sidoljus till människors ansikten och är behagligt att vistas i. Parkens identitetsskapande färgsättning återfinns i armaturer och stolpar. Genom att samla belysningen till utvalda stråk och platser har stora, sammanhängande mörka områden kunnat bevaras, vilket är viktigt både för naturkaraktären och för det nattaktiva djurlivet. Belysningen på lekplatsen och bollplanen släcks nattetid.

Kontakt & Team

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 32 73

Josefin Norén Almén

Erik Miron

Clara Fraenkel

Kajsa Sperling

Anna Ågren

Viktor Sveding

Sanna Eriksson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...