IKSU sport i Umeå

IKSU sport i Umeå

IKSU sport är ett av norra Europas största gym beläget i Umeå i norra Sverige. Från starten 1959 har de kontinuerligt utökat sin verksamhet och nu har vi, tillsammans med Studio with tagit fram ett övergripande koncept och för att skapa en tydligare och mer sammanhängade helhet och identitet.

Revitalisera byggnad och implementera varumärke

White har tillsammans med Studio With tagit fram en övergripande idé och koncept för både ombyggnad av entréhall och omklädningsrum inklusive en utveckling och implementering av IKSU sports varumärke i byggnaden.

IKSU:s verksamheter är under ständig utveckling och det är viktigt att skapa förutsättningar för ett smart och logiskt utnyttjande av lokaler och verksamheter i en flexibel orienteringsprincip som tål att anpassas utifrån föränderliga förutsättningar över tid. En långsiktig plan för en relevant och ekonomisk hållbar implementering över tid.

Kund: IKSU / Stiftelsen Universitetshallen
Plats: Umeå
Projektstart/slut: 2018-2020
Status: Färdigtställt 2020
Storlek/yta: ca 1500 kvm
Foto: Andreas Nilsson

Projektet är ett samarbete med Studio with genom Håkan Gustafsson.

En sammanhängande och koncis inredning och ett sammanhängande och koncist vägvisningssystem samt en omdefiniering av varumärket och hur det presenteras för och upplevs av sin publik.

IKSU står för Idrottsklubben Studenterna i Umeå och har från 60-talet och fram till idag vuxit till ett av Umeås största verksamhet inom friskvård och gym. Idag finns 3 olika anläggningar där vi på White arbetat med både om- och tillbyggnader med olika inriktning.

1970 byggdes den första egna anläggning kallad IKSU sport. Byggnaden har vuxit etappvis och har upplevts som rörig, svårorienterad och sliten. Den senast tillbyggda och generösa entréhallen hade en otydlig gestaltning och som besökare var det svårt att hitta rätt. De äldsta delarna i källaren består av omklädningsrum som efter hårt slitage behövde byggas om och har nu fått en ny prägel. Omklädningsrummen är en del i ett flöde – från cykel- och bilparkering tills man är framme i sin träningslokal och ju bättre allt hänger ihop, desto starkare upplevelse på plats.

Konceptet har processats för att vara i samklang med IKSU sport såväl som med platsen, dess färger och material. Detta har även påverkat val av ikoner, t ex på dörrar och i korridorer. Vi har skapat en miljö i korridorer och omklädningsrum som både upplevs fräsch och tålig och där känslan av att befinna sig på IKSU fortsätter ända in till ditt skåp i omklädningsrummet.

Lösningen, där vi gått igenom flöden och rörelsemönster, skapar bättre förutsättningar för en bättre och jämnare utnyttjande av alla omklädningsrum. Det har även inneburit återbruk av både slitna och att till synes icke brukbara lokaler, material och inredning skapat oväntade och kreativa lösningar.

IKSU sport – vänner

Projektet är ett samarbete med Studio with genom Håkan Gustafsson. Introduktionen av ”IKSU vän”, porträtterad i 100% mänsklig skala i alla dessa starka färger, tillför nödvändig energi till den enorma mängden innerväggar i hela byggnadskomplexet och berättar en direkt men ändå subtil historia om den all-inclusiveness som IKSU har när det gäller sport och människor.

Kontakt & Team

Maria Olsson

Maria Olsson

Arkitekt

+46 702 05 69 57

Johan Björkholm

Anna Hellsing

Isabel Villar

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...