Hubben

Uppsala Science Park har fått en ny profilbyggnad. Hubben, det nya navet för innovation och möten sticker inte bara ut formmässigt med sin moderna arkitektur – med välkomnande entréer och en öppen bottenvåning har huset också blivit det centrum vetenskapsparken saknat.

Kreativ mötesplats

Uppsala Science Park är rankat som världens näst bästa företagsinkubator och är känt långt utanför Sveriges gränser. Här föds och växer idéer både Life Science, bioteknik, medicin och IT. Men vetenskapsparken saknade ett naturligt centrum och förvaltarna på Vasakronan såg ett behov av att utveckla parken med ett nytt kunskapsnav och mötesplats. Arkitektoniskt var utmaningen att skapa en karaktäristisk byggnad som rimmar med omgivande bebyggelse och där utformning till stor del måste styras av den avancerade verksamhet som bedrivs där.

Hubben tar huvudrollen i Uppsalas vetenskapspark.

Kund: Vasakronan
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt 2017
Area: 16 700 kvm
Hållbarhetscertifiering: Leed Platinum
Bild: Åke E:son Lindman

Stilfullt med påkostade detaljer

Med sina 18 000 kvm i fem våningsplan annonserar den kubiska byggnaden sin stjärnstatus i parken. Huset karaktäriseras av en sober terrazzofasad och stora, välproportionerade fönster som i sin regelbundenhet speglar verksamhetens krav på flexibilitet. De slutna delarna av bottenplan och översta våningen är klädda med fibercementskivor i fjällmönster med färger som harmonierar med de äldre regementsbyggnadernas putsade fasader i ockra och umbra. Framför den södra entrén finns ett generöst torg som idag är en omtyckt mötesplats för de forskare, innovatörer, entreprenörer och företagare som arbetar i parken.

En tydlig vision byggde framgången

Hubben är i sig ett slående exempel på fantastiskt samarbete. Trots närmare 50 entreprenörer landade projektet under budget och inom tidplan. En tight arbetsgrupp och en mycket levande vision under hela processen var avgörande; varenda arkitekt, ingenjör, byggledare och byggare hade ett och samma mål – Att skapa Uppsala Science Parks nya landmärke.

Likt en planta sträcker sig här det 25 meter höga konstverket Helix/Raumzeichnung (Aros) av Monika Grzymal upp mot ljusöppningen i Hubbens atrium.

Atrium med böljande balkonger

Invändigt dominerar naturliga material som sten, trä och stål. Ett enormt atrium och ljusgård med balkonger som böljar och varierar per våningsplan lyfter blicken uppåt. I det rum som skapas där sträcker sig konstverket “Helix/Raumzeichnung (Aros)” signerat Monika Grzymala. Likt en planta söker sig det 25 meter höga konstverket mot glastaket. Dess organiska form symboliserar de möten som sker mellan olika professioner, kulturer och processer, vilket det öppna trapphuset faktiskt möjliggör. Trots att verksamheterna är indelade per våningsplan så är det i den breda trappan som de möts och får chans att korsbefrukta sina kompetenser.

 

Kontakt & team

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Office management

Architect

Uppsala

anders.tvarana@white.se

+46 18 18 38 57

Karin Leckström
Anna Röjdeby
Hedvig Norberg
Aksel Alvarez Jurgueson
Ylva Reddy
Young Ill Kim
Anton Jakobsson
Åsa Söderhielm
Johan Björkholm
Magnus Lindgren
Saina Barazande
Olle Gustafsson
Henrik Lindholm
Olof Nordenson
Susanna von Eyben
Elisabeth Rosenlund
Fredrik Arnäs
Clara Fraenkel
Gustav Jarlöv
Jakob Almberg
Jens Modin
Matilda Åström
Anna Lundvall
No employee selected
Mats Johansson
Koen Kragting
Hans Forsmark
Milad Barosen
Hanna Meyers
Marie Håkansson
John Nordmark
English
Svenska