Hospital Simón Bolívar i Bogota, Colombia

Hospital Simón Bolívar i Bogota, Colombia

White har utvecklat en förstudie för att modernisera och bygga ut Simón Bolívar-sjukhuset i Colombia. Genom en analys av verksamhetens behov har vi på plats tagit fram en långsiktig utvecklingsplan för sjukhusets fysiska miljö och framtida expansion utan att äventyra den befintliga sjukvården.

En aktiv roll i samhällsbyggandet

Kärnan i projektet har varit en inkluderande arbetsprocess där White involverat personal och ledning i gemensamma workshops. Teamet av vårdspecialister från White har praktiserat på sjukhusets avdelningar för att studera, utveckla och kombinera det bästa av skandinaviskt och sydamerikanskt vårdkunnande.

Vårt förslag för det nya sjukhuset tar hänsyn till behovet av att modernisera och bygga ut den befintliga byggnaden, men också till behovet av utveckling i området. Genom att skapa ett offentligt torg som ansluter till kollektivtrafiksystemet blir Hospital Simón Bolívar en öppen tillgänglig del av stadsplaneringen som bidrar till en säkrare stad. Torget kan rymma en utomhusmarknadsplats som ersätter de otrygga stånden vid vägkanten och förenar favela-samhällena med de mer välbärgade befolkningarna på andra sidan huvudvägen.

 

Kund: Nordic Investment Bank / Swedish Ministry for Foreign Affairs
Plats: Bogotá, Colombia
Status: Förstudie 2015
Area: 65 000 kvm
Bilder: White View

Det nyutvecklade Simón Bolívar-sjukhuset kommer vid färdigställandet att ligga i framkant inom vård och hållbarhet.

Hitta lösningar för globala designprinciper

Omfattande forskning  om colombianska kulturer och attityder genomfördes. Från att samla in feedback från användare i workshopgrupper till att föra anteckningar under patienters medicinska konsultationer – denna lokala insikt formade varje designbeslut i projektet.

Grönområden genomsyrar hela sjukhuset och området; varje område är anpassat till specifika mikroklimatförhållanden och utformat för att tillhandahålla de mest lämpliga ekosystemtjänsterna för det aktuella området.

Det är lätt att ta sig till sjukhuset, men sjukhusets huvudbyggnad kan bara nås via en inre genomfart som leder till avdelningarna på bottenvåningen och i källarplanet. Genom att skapa en ny huvudentré och ett offentligt torg på första våningen för fotgängare och cyklister, kan ambulanser och bilar använda entrén på bottenvåningen. Detta ger större säkerhet och effektivitet vid tillträde, samt möjlighet till ett fordonsfritt offentligt utrymme utanför huvudentrén.

I sjukhusets kärna ligger en rikligt planterad innergård som är tillgänglig för alla patienter, besökare och personal. Trädgårdar och terrasser finns över hela sjukhuset och inbjuder till social samvaro.

Förstudien har omfattat en nybyggnad som ersätter det befintliga sjukhuset i etapper. Den fördubblade ytan syftar till att utveckla vården utifrån ett evidensbaserat utformningskoncept, där människa och patient står i centrum.

Eftersom byggregler förhindrar all utbyggnad utanför tomtgränserna har hela tomten förtätats för att ge plats åt det ambitiösa byggprogrammet. En ny L-formad tornvolym kommer att uppta den nuvarande ankomstplatsen. När byggnaden är klar kommer sjukhusfunktionerna att flyttas till det nya L-formade tornet. Detta säkerställer att det inte blir några avbrott i verksamheten medan det befintliga sjukhuset rivs och byggs om för att bilda den nya undervisnings-, öppenvårds- och administrationsbyggnaden, samt huvudentrén, det offentliga torget, parkering i källarplan och trädgårdar.

Sex byggstenar för långsiktig hållbarhet

Återuppfinning: Material från det rivna sjukhuset kommer att återanvändas på nya sätt. Till exempel kan den befintliga tegelfasaden återanvändas för att bygga prisvärda bostäder.
Rörlighet: Gång- och cykeltrafik uppmuntras genom att kollektivtrafiksystemet länkas till det nya offentliga torget.
Interaktion: Ett stort antal grönområden är invävda i och runt byggnaden, vilket skapar många möjligheter till social interaktion.
Välbefinnande: Dagsljus, utsikt, grönska, låga bullernivåer och avskildhet främjar snabbare återhämtning för patienterna och en lugn miljö för personal och besökare.
Resurser: En kombination av passiva, naturliga och aktiva strategier förbättrar resurseffektiviteten i enlighet med BREEAM / LEED-riktlinjerna på högsta nivå.
Framtidssäkring: Sjukhuset har utformats för att anpassas och omkonfigureras till framtida förändringar genom intelligent fysisk planering, vilket ger upphov till en motståndskraftig, framtidssäkrad anläggning.

Med utgångspunkt i årtionden av evidensbaserad forskning om välbefinnande och patienters återhämtning spelar grönska och dagsljus en central roll i sjukhusets layout. Avdelningarna har utformats särskilt så att alla patienter kan se blomsterrabatter och trädtoppar från sina sängar.

Kontakt & Team

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

+46 703 15 86 77

Bruno Manrique Carrera

Björn Bondesson

Elin Rittmark

Carl Molander

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...