Hamra Nationalpark och Kronjuvelerna

Hamra Nationalpark och Kronjuvelerna

I Hamra nationalpark har två arkitektur- och designprojekt sammanfogats till en prisbelönt helhet. Projekten bygger på en bred nationell satsning som ska göra nationalparkerna ännu mer attraktiva och stärka deras gemensamma identitet.

En nationalskatt i urskogen

Hamra nationalpark är en av Sveriges äldsta, och mest känd för sin orörda urskog. Här finns också vilda forsar och ett vidsträckt myrlandskap bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. I samband med att nationalparken utvidgades 2009, 100 år efter att den bildades, fick den tre nya entréer varav den ena är nationalparkens huvudentré.

Byggda landgångar utgör startpunkter som visar vägen in till urskog, myr- och älvlandskap. Väl anpassade till befintlig vegetation svävar de horisontellt över marken och leder in i nationalparken.

Kund: Länsstyrelsen i Gävleborg / Naturvårdsverket
Plats:
Ljusdal
Status:
Färdigställt 2011
Priser:
Sienapriset 2013, Silverägg i kategorin Design genom Happy F&B
Bild: Henrik Lindvall, Tomas Ärlemo

Väl anpassade till befintlig vegetation svävar entréerna horisontellt över marken och leder in i nationalparken.

Låt bilen stå

Besökarna ska närma sig nationalparken till fots, det finns en poäng med att låta bilen stå. Därför är parkeringar, torrtoaletter och sophantering placerade en bit bort längs vägen. Övriga servicefunktioner finns längs landgångarna och stor vikt har lagts vid att anläggningarna ska fungera med begränsat underhåll. Bryggorna och de breda spängerna underlättar för funktionsnedsatta att komma ut i naturen.

Projektet följer Naturvårdverkets nationella riktlinjer för hur entréer till våra nationalparker bör utformas för att fungera på bästa sätt. Väl fungerande entréer har stor betydelse för hur nationalparkerna upplevs och hur attraktiva de är för besökare.

Ett byggkit med möbler, raststuga, fågeltorn, skyltar, toaletter, grillplatser, björnsäker sophantering och utsiktsplattformar utformades i projektet. Material som används är finhugget timmer med laxknutar, massivträskivor, betong och gallerdurk av cortenstål.

Projektet är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning.
Juryn för Sienapriset, 2013

Värna–Vårda–Visa

Naturvårdverket har i programmet Värna–Vårda–Visa betonat vikten av att skapa bra entréer för nationalparkerna. Syftet med gemensamma riktlinjer för entréplatserna till alla Sveriges nationalparker är att säkerställa en hög kvalité på upplevelsen redan vid entrén och att stärka nationalparksidentiteten. Riktlinjerna handlar även om att genom god arkitektur och organisation informera och visa unik svensk natur, samt att ordna tillhörande servicefunktioner.

Kronjuveler

I Hamra nationalpark sjösattes även projektet Kronjuveler, ett vinnande tävlingsförslag som arbetades fram i nära samarbete med designbyrån Happy F&B och Forsman & Bodenfors Factory. Det var 2009 som Naturvårdsverket bjöd in fem lag att tävla om uppdraget att skapa ett nytt identitetsprogram för Sveriges nationalparker. Målet var att locka fler besökare att uppleva de svenska nationalparkerna och samtidigt få människor att känna entusiasm, intresse och ansvar för denna natur som är särskilt viktig att skydda och bevara.

Namnet Kronjuveler refererar till den enkla men samtidigt starka grafiska symbol som förslaget är uppbyggt kring, en gyllene snöstjärna. Genom att arbeta med samma symbol i olika färgställningar skapas synergieffekter. Som regelbunden sexhörning är stjärnan en vacker och utvecklingsbar figur. I en tredimensionell form får den dubbel betydelse. Stjärnan blir en krona – symbolen för Sverige.

I Hamra nationalpark sjösattes även projektet Kronjuveler, ett vinnande tävlingsförslag som arbetades fram i nära samarbete med designbyrån Happy F&B och Forsman & Bodenfors Factory.

Framtida ambassadörer

Ett sätt att slå vakt om Hamra nationalparks framtid blev att involvera några av de yngsta invånarna i Ljusdal. Under invigningen av parken utsågs skolbarn till skogsguider, där de delade med sig av sin kunskap om vilda djur och växter. Förhoppningen är att detta tidiga engagemang ska skapa en generation av framtida ambassadörer för nationalparken.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Anders Tväråna

Agne Revellé

Magnus Bunner

Magnus Nellström

Moa Wendt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...