Hamnhuset, Göteborg

Hamnhuset, Göteborg

När Hamnhuset i Göteborg stod färdigt 2008 var det Sveriges första större flerfamiljshus som var så energisnålt att det i princip värms upp av de boendes kroppar. Projektet bevisar att det är lönsamt att bygga energisnålt redan från början.

Hamnhuset började med att uppdragsgivaren Norra Älvstranden ville ha en kontrast till den moderna arkitekturen på det gamla hamn- och varvsområdet. Resultatet blev en reaktion på de omgivande byggnaderna, en återgång till 50-talet. Vackra rum och rumssamband, enklare och renare.

Hamnhuset är ett passivhus med exceptionellt låg energiförbrukning. Huset har inga radiatorer och är självförsörjande från april till november. Det energiska hjärtat är ett FTX-system med till- och frånluft som tillvaratar energin i själva växlandet av ventilationsluften.

Kund: Norra Älvstranden Utveckling AB
Plats: Göteborg
Projektets start/slut: 2007-2008
Status: Färdigställt 2008
Storlek/Yta: 15 020 m² BTA
Energianvändning: 55 kWh/m²/år exkl. hushållsel 19 kWh/m²/år
Miljöcertifierat: Green Building, passivhus
Foto: Bert Leandersson

Investeringskostnaderna uppvägs snabbt av den lägre energikostnaden. Alla blir vinnare; byggherren, fastighetsägaren, de boende och inte minst miljön.

Välisolerade och täta väggar ger lägre u-värden. Fjärrvärme utnyttjas sparsamt för att vid behov värma tilluften och för att värma vatten då solen inte lyser. Optimalt placerade lågenergifönster med solskyddsfaktor håller solvärmen i schack, och taket kröns självklart av solfångare.

Miljömålen har även påverkat hur vi planerat fasad, planlösning och systemlösningar. Schaktytan i Hamnhuset är exempelvis avsevärt större än i ett traditionellt hus.

Ett inte allt för högt punkthus är det optimala på flerfamiljssidan för att inte bli av med onödigt mycket utrymme. Men att tekniken är lönsam från första dagen är en ekonomisk aspekt som borde revolutionera byggandet i Sverige.
Jan Larsson, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

+46 705 10 16 62

Jan Larsson

Armand Björkman

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...