Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är ett internationellt riktmärke när det kommer till hållbara städer. Ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt – från eftersatt industriverksamhet på kraftigt förorenad mark till levande stadsdel med 28 000 invånare och med över 10 000 arbetsplatser.

Vi hade redan i planprocessen för Hammarby sjöstad en central roll. Våra bostads- och stadsbyggnadsarkitekter var tidigt med och lade grunden för den stadsdel vi idag ser. Samtidigt formade våra specialister inom hållbarhet miljöprogrammet och de vägval som kom att prägla hela Hammarby sjöstad.

Hammarby Sjöstad har blivit en internationell förebild inom miljö och hållbar utveckling. Hela stadsdelen planeras och byggs utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel. Hammarby Sjöstad ska vara dubbelt så bra vad gäller miljöpåverkan jämfört med konventionell nybyggnation.

Kund: Wihlborgs, Stockholm stad, ByggVesta Bo, NCC Boende, Stockholmshem, White Arkitekter AB
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2013
Area: 250 hektar
Foto: Åke E:son Lindman, Thomas Zaar

Tillsammans med miljöförvaltningen i Stockholm utformade vi riktlinjer för miljöanpassat materialval, som en viktig del av miljöprogrammet

Det var avgörande för Hammarby Sjöstad att inte bara vara en plats där människor ville bo, utan en plats som fick människor att röra sig och umgås med kopplingar till den omgivande naturen, samtidigt som man minskar beroendet av bilar. Stadsdelen är koncentrerad och tät men alla parker och publika ytor har ett tydligt mänskligt fokus. Alla lägenheter har balkonger, alla byggnader har hissar, gatorna är breda och anlagda, med semi-privata områden som innehåller gott om grönytor för de boende. Kommersiella verksamheter finns på bottenvåningen i många flerfamiljshus, eftersom byggnader med blandad användning gör livliga, blandade samhällen. Transport är en tung börda för täta stadsdistrikt, men den integrerade planeringen av spårväg, en gratis färja och carpool-initiativ har säkerställt att nästan 80% av resorna sker med kollektivtrafik, fot eller cykel.

Ekonomiska kriser, befolkningstillväxt, klimatförändring och utarmning av våra resurser förändrar alla villkoren för mänsklig utveckling. Kan sättet vi planerar och utformar våra städer hjälpa till att lösa dessa utmaningar? Vi tror det.
Monica von Schmalensee, Arkitekt

Miljöanpassade lösningar

De av White ritade flerbostadshusen i kvarteren Lugnvattnet och Holmen i Hammarby sjöstad har miljöanpassade lösningar, som även omfattar solceller och byggmaterial med låg emission. Kvarteret Holmen vann första pris i Stockholms stads miljötävling år 2000, samma år som ekohuset Lysande i kvarteret Lugnvattnet fick tredje pris i samma tävling för sin radikala minskning av energiåtgången.

Vi har agerat miljösamordnare för flera av områdets byggprojekt, bland annat för Svenska bostäder i kvarteret Farvattnet på Sickla Udde, kv Forsen i Hammarby gård, kv Snickeriet i Sjöstadsporten och kv Persikan i norra Hammarby Sjöstad.

Kretsloppet

Förutom kompakta byggnader, hög isoleringsstandard och bidrag från solenergi är den centraliserade produktionen av fjärrvärme och kylning en viktig miljöstrategi. Värme utvinns från behandlat avloppsvatten i Hammarby-anläggningen med värmepumpar; biverkningarna av denna process matas sedan in i fjärrkylnätet. Varmvatten levereras till alla byggnader på samma sätt som gas, el eller hushållsvatten, vilket skapar en extremt energieffektiv baslösning. Mycket av hushållsavfallet används för att generera energi. Ett tre-rörs återvinningssystem för organiskt, brännbart och pappersavfall finns utanför ingången till varje byggnad; skräp sugs ut med vakuum till ett centraliserat återvinningslager.

Kontakt & Team

Mats Egelius

Arkitekt

Anna Hidemark

Arkitekt

Dag Zerne

Arkitekt

Kjell Torstensson

Arkitekt

Marie Hult

Miljöspecialist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...