Grenadjärparken i Linköping

Grenadjärparken i Linköping

En slumrande pärla har återigen blivit en mötesplats och grön oas i centrala Linköping. Grenadjärparken anlades ursprungligen av militären i en nationalromantisk stil men har under en tid glömts bort och förvildats.

Fokus har varit att utveckla parken till en attraktiv rekreativ miljö med utgångspunkt i natur- och kulturhistoriska värden. Vi kunde arbeta utifrån ett underlag av Funkia och genom att röja och öppna upp har vi lyft fram karaktärsfulla träd, vackra skogsmiljöer och återskapat vattenkontakten.

De båda dammarna har tömts, rensats och med en ny, flackare strandskoning kunde stängslet tas bort. Parken har åter fått en vattenspegel med brygga och vattenfall.

Kund: Linköpings kommun
Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2020
Foto: Ken Pils

Grenadjärparken är en artrik och rofylld plats för vila och sinnlig upplevelse mitt i stadens brus.

Nya rum som Torpgläntan och Talldungen bjuder in besökare till fridfull vistelse med hängmattor, picknickbord och solbelyst gräsyta. Gläntan kantas nu av bärbuskar, fruktträd och torparväxter till glädje för både människor och djur.

Ett nytt stråk tog bort parkens baksida och stödjer flöden mellan sjukhusområdet och Djurgårdsgatan. De monumentala grindposterna som minner om forna dagar har lyfts fram till en tydlig entré med ny stensättning och planteringar. De gamla stenbänkarna längs lindallén har riktats upp ger plats för vila med utblick över parken och Stora dammen.

Med närheten till Ronald McDonalds Hus ville vi på ett lekfullt sätt tillgängliggöra naturen. En träspång vindlar genom den lite fuktiga marken intill dammen. Fladdermusholkar och ett insektshotell byggd i skala för barn att krypa in utgör pedagogiska inslag om djuren som lever i parken.

Belysningen som är framtagen tillsammans med Tekniska Verken framhäver parkens karaktär på ett finstämt sätt. Ljuset integreras i gestaltningen och beaktar parkens nattaktiva djurliv.

En tillgänglighetsanpassad spång gör det enklare för barnen vid det intilliggande Ronald McDonalds Hus att ta sig ut i naturen.

Kontakt & Team

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...