Göteborgs konserthus

Göteborgs konserthus

Prisbelönt tillbyggnad och långsiktigt utvecklingsarbete av ett av funktionalismens bäst bevarade minnesmärken med hög arkitektonisk klass så väl exteriört som interiört. Göteborgs konserthus är berömt för sin akustik som fortfarande räknas som ett av världens bästa.

Konserthuset ritades av Nils-Einar Eriksson och stod klart 1935. Sedan dess har de arkitektoniska och akustiska kvalitéerna delvis förvanskats genom ombyggnader. Samtidigt har orkestern vuxit till en fulltalig symfoniorkester med 108 musiker.

För drygt 20 år sedan beslöt Konserthuset att successivt återställa de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna samt gör dem mer funktionella och anpassade för dagens behov.

Kund: Kulturfastigheter i Göteborg AB
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2001
Priser och Awards: Helgopriset 2001
Foto: Max Plunger

Varsamhet och omsorg om detaljer har gjort konserthuset mer samtida och öppet.

Under den inledande etappen 1991-1997 renoverades publika utrymmen. Den ursprungliga färgsättningen återskapades. Ny belysning tillkom och gamla glasarmaturer, formgivna av Simon Gate, kompletterades för att förbättra belysningen. De specialritade möblerna renoverades och nytillverkades efter originalritningar. Kubamahognyn återfick sin djupa ton i möbler, väggar och på balkongen på foajén.

1999 invigdes en omfattande ombyggnad av orkesterns utrymmen, dels en tillbyggnad längs med husets bakre gavel. Tillbyggnaden är en fristående byggnad i ljus puts som har kontakt med den befintliga byggnaden via en hög och smal glasad foajé. Mot konserthusets bevarade tegelfasad med ekfönster och kopparbleck har ställts en mjukt konkav vägg klädd av betsad björkplywood. och med räcken i rostfritt stål.

Den senaste stora etappen, som färdigställdes 2001, omfattade ombyggnad av entréhallen samt ny scenteknik och ventilation i husets viktigaste rum – Stora salen. Det ursprungliga skärmtaket ovanför scenen har rekonstruerats, en ur kulturhistorisk synvinkel angelägen åtgärd men också ett försök att återskapa den akustik som gjort salen känd. Entréhallen har byggts om och moderniserats för att bli en del av ett öppet och mer inbjudande konserthus.

Kontakt & Team

Mats Karlsson

Johan Lundin

Stefan Lundin

Olle Anderson

Torbjörn Eliasson

Olle Anderson

Ingrid Backman

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...