Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Vid Slottskajen, längs med Munksjöns västra strand, tornar Jönköpings nya domstolsbyggnad upp sig med Göta hovrätt och Kammarrätten. Vi har tagit fram den inre gestaltningen som inspirerats av den småländska skogens olika rum, med ett enkelt formspråk och beständiga material.

Enkelt formspråk och beständiga material

Efter ett 370 år långt hyreskontrakt i 1600-talsbyggnaden vid Hovrättstorget i Jönköping, flyttade Göta hovrätt och Kammarrätten in i nya lokaler vid Slottskajen hösten 2023. Likt den småländska konstnären John Bauers väsen ”Tuvstarr” speglar sig den nybyggda domstolsbyggnaden i Munksjöns blanka vatten.

Det är just genom de småländska skogarna som vi utforskar och utformar domstolsbyggnadens inre gestaltning, med ett enkelt formspråk och beständiga material. Uppdraget från Domstolsverket bestod i att inreda sju våningsplan som innefattar rättssalar, kontor, utbildningslokaler och allmänna ytor med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalitet.

Kund: Domstolsverket
Entreprenör: Serneke Sverige AB
Plats: Jönköping
Status: Färdigställt
Genomförandetid: 2020–2023
Storlek/yta: 10 500 kvm BTA
Foto: Jan Töve

En plats som erbjuder överblick och lugn, men där man bör föra sig med försiktighet och aktning.

Smålands skogar och sagor inspirerar

Skogen täcker sjuttio procent av Småland och är en viktig del av landskapets historia och kulturella arv. Domstolsbyggnadens inre gestaltning har därför inspirerats av den småländska skogens olika rum – mosse, tjärn, glänta, berg, lövskog, barrskog och blandskog – som återspeglas i byggandens ytor och verksamhetsfunktioner.

Rättssalarna och överläggningsrummen, som utgör kärnan i domstolens verksamhet, har höga krav på säkerhet, och ska vara en plats som utstrålar såväl högtidlighet som stabilitet. Därför är dessa utrymmen utformade med skogens mosse i åtanke: En plats som erbjuder överblick och lugn, men där man bör föra sig med försiktighet och aktning. De öppna mötesytorna är inspirerade av skogsgläntor, ljusa oaser i en annars oöverskådlig skog. Skogens stadiga, ståtliga berg, en plats för utblick och reflektion, har fått styra gestaltningen av bland annat reception, åklagarrum och häktesrum, samt kontorsplatser.

Utformningen av gestaltningen började väldigt konceptuellt där vi tog avstamp ur den småländska skogen, inte minst genom Jönköpingskonstnären Johan Bauers sagolika skildringar av den. Genom hela arbetsprocessen studsade vi gestaltningen mot skogens element och sagor, ur ett Smålandskulturellt perspektiv.
Olof Nordenson, handläggande arkitekt

Även den småländska skogens rika bank på resurser och landskapets gedigna hantverkstradition har tagits fasta på, vilket syns i såväl material- som teknikval. I rättssalarna står gedigna träbord som, med omgivande nedtonade färger och få formelement, ger intrycket att de är som huggna ur solida block. Borden är frästa enligt CNC-teknik, vilket tillåter framtagning av relieferade, oregelbundna vågor, och därmed en unik utformning av varje bord. Borden är målade i tidlösa och sobra nyanser av blått och grönt, som knyter an till kärnkonceptet.

I våra projekt tänker vi hållbart och långsiktigt. Inredningen ska hålla i många år framöver, och ska kunna renoveras och få nytt liv flera gånger om. Därför är det viktigt att material och färgval både kan spegla den tid vi lever i, men samtidigt hålla över tid.
Stina Lind, projektledare på Domstolsverket

Återbrukad inredning och historiska artefakter

Projektet med Göta hovrätt och Kammarrätten karakteriseras av höga hållbarhetsambitioner, och har därmed en hög andel återbrukad inredning. De många befintliga stolarna, sofforna och borden i lokalerna har renoverats för att få ett förlängt syfte och en gemensam gestaltning.

Men även ståtliga pjäser från den gamla domstolsbyggnaden vid Hovrättstorget har fått följa med i flytten – artefakter från Sveriges äldsta domstolsbyggnad, och Jönköpings långa historia av domstolsverksamhet. I den nya plenisalen står en flera hundra år gammal tron, och en vacker golvklocka har fått ett nytt hem i ett av den nya domstolsbyggnadens mötesrum.

Kontakt & Team

Martina Eliasson

Martina Eliasson

Inredningsarkitekt

+46 721 58 32 41

Olof Nordenson

Handläggande arkitekt

Monika Semkovicz

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...