The GoDown Arts Centre

The GoDown Arts Centre

The GoDown Arts Centre etablerades 2003 och är Nairobis och Kenyas första och största hubb för aktuell och nyskapande kultur. När den fysiska platsen nu utvecklas är ambitionen att skapa ett nytt kulturcentrum och mötesplats, samt att medverka till förnyelsen av hela området.

Styrka i mångfalden

The GoDown är Kenyas ledande plattform för kultur och fungerar som inkubator för företag inom kreativa näringar, konstnärer och artister som stöttas med aktivt och anpassat affärsstöd, lokaler, tekniska och kommersiella nätverk samt finansiering. Här samlas musik, dans och konst tillsammans med stora internationella konferenser som The East African Summit och lokala event och festivaler. På The GoDown hålls också Harvard-kurser och utbildning i kreativt entreprenörskap.

Kund: The GoDown Arts Centre
Plats: Nairobi, Kenya
Status: Pågående. Förstudie, 2017
Bild: White Arkitekter

Banbrytande demokratisk arkitektur som skapar nya publika rum.

Dialog utformar designen

Förutom att skapa ett uppdaterat hem för kultur förses hela området med god offentlig service. För att skapa en inkluderande process och ett givande resultat för alla inblandade har White tillsammans med Mimeta, Kulturhuset Stockholm och Arkitekturmuseet genomfört workshops, seminarieserier och analyser.

Visionen är att The GoDown Arts Centre ska vara en pulserande och livskraftig plats för kultur och ett nytt vardagsrum öppet för alla.
Ulrika Stenkula, ansvarig arkitekt

I processen har artister, konstnärer, entreprenörer, skolklasser, lokala näringsidkare, representanter från staden och allmänheten deltagit. På så sätt har initiativ, idéer och önskelistor förankrade i områdets behov fångats in. Samtidigt kommer dialogen med berörda aktörer att pågå under hela projektets gång.

Nya GoDown Arts Centre är gestaltat runt tre innergårdar i olika plan. Längst ner finns den största gården – en välkomnade yta där hundratals besökare får plats. Här finns en del för barn och yta för uppträdanden. I anslutning till gården finns även utställningsyta, bibliotek, hörsal, museum, ateljé och kontor. Hörsalen är placerad i mitten av gården med en bar på taket.

En stor trappa leder upp till nästa gård där fokus ligger på dans och studior. Här ligger även ett kafé. På den tredje gården som är mer privat samlas GoDowns bildkonstnärer. Parkering finns i källarplan och det är en yta som även kan användas till klubbverksamhet. I källarplanet finns även fler studior för musik och film.

En universell algoritm

Fasaden och gårdarnas uppbyggnad har hämtat inspiration från fraktaler. Dessa matematiska mönster utgör byggstenar i naturen men används även i den byggda miljön i den afrikanska traditionen. Den perforerade fasaden förmedlar öppenhet och kan slutas till vid behov. Olika alternativ för fasadens detaljer utreds tillsammans med en lokal samarbetspartner, arkitektkontoret Planning SYSTEMS och konstnärer på The GoDown.

Ett viktigt mål för The GoDown Arts Centre har varit att verka för utvecklingen av en urban identitet i Nairobi och att skapa en mötesplats för olika grupper i samhället. Resultatet är att kulturhuset bidrar till ett inkluderande samhälle och att kenyanska artister och kultur har synliggjorts och fått högre status.

Kontakt & Team

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

+46 766 39 46 59

Filip Sudolsky

Carl Bäckstrand

Viktoria Walldin

Erik Miron

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...