Gascoigne East Phase 2, London

Gascoigne East Phase 2, London

Stadsutvecklingen av Gascoigne Estate är kärnan i kommunen Barking and Dagenhams ambition att återskapa och förnya Barking som ett av Londons grönaste, mest prisvärda och hållbara stadsdelar.

Skandinaviska designprinciper och lokal kontext skapar en unik plats

Byggt i 1960-talets anda, bestod bostadsområdet av höghus kombinerat med trevåningslägenheter. Området präglades av brist på gemensamma gårdar, svårnavigerade uterum och med parkeringsplatser som dominerade miljön. Projektet erbjöd en möjlighet att förnya och förbättra området med nya lägenheter, radhus, gemenskapslokaler och en ny park, vilket skapade en grön och trivsam plats där människor vill bo. Projektet illustrerar hur ett kommunalt bostadsbolag kan bygga prisvärda bostäder med moderna, rymliga lägenheter och en rik blandning av öppna ytor för lek och natur.

De nya byggnaderna är anpassade till sin omgivning, med höghus nära Barking Town Centre i norr och byggnader med bostadsgårdar i söder. Nya gröna stadslänkar uppmuntrar till promenader och cykling till Barking Town Centre och dess livliga huvudgata med butiker och marknad.

Designen bygger på skandinaviska stadsbyggnadsprinciper med fokus på hög kvalitet i det offentliga rummet, respekt för den lokala kontexten och bidrar till Londons blandning av gammal och ny arkitektur. Genom att noggrant designa bostäderna med fokus på användbarhet, naturligt ljus, och tillgång till balkonger eller uteplatser, har området uppnått en balans mellan att bevara sitt arv och att omfamna modern utveckling. Detta främjar socialt välbefinnande och en känsla av gemenskap.

Aktiva bottenvåningar, blandade bostäder och offentliga platser skapar förutsättningar för stark samhörighet bland grannar och förbättrar livskvaliteten.

Kund: Be First
Plats: Barking, London, UK
Status: Färdigställt 2023
Entreprenör: Willmott Dixon Construction
Foto: Paul Riddle
Visuals: White Arkitekter

Be First har stöttat etableringen av Gascoigne Residents’ Forum, vilket ger invånarna möjlighet att bidra med sina idéer och tankar. Detta säkerställer att stadsdelen blir en förebild i den bredare förnyelsen av Gascoigne Neighbourhood. White Arkitekters "Flickrum" som baseras på forskning om co-design, genomfördes med elever från Greatfields School, som lyfte fram behoven hos unga kvinnliga invånare, såg till att designen var inkluderande för alla.

Nya hem för Barking

White fick fortsatt förtroende att leverera projektet tillsammans med totalentreprenören Willmott Dixon Construction. Resultatet är en rik blandning av säkra, energieffektiva och prisvärda bostäder, öppna grönområden och kommersiella lokaler.

Totalt 430 lägenheter och fyra radhus är ordnade i tre kvarter med sammanlagt 11 byggnader, från 2 till 13 våningar höga. För att främja mångfald och en inkluderande stadsdel finns bostäder tillgängliga i en blandning av hyresrätter, med 62 % social housing och 38 % privat, och en betydande andel större lägenheter för familjer. Alla bostäder har ett eget uterum i form av balkong, terrass eller trädgård.

De skandinaviska stadsbyggnadsprinciperna om välmående i samhället och gemensamma publika rum har noggrant utformats för att passa in i den lokala kontexten. Den nya 5 000 kvm stora parken i hjärtat av kvarteret är en plats att leka, träna, umgås och vila på, samtidigt som den biologiska mångfalden förbättras. Nya stråk till Barking Town Centre och förbättrade befintliga stråk inom området ökar säkerheten och uppmuntrar till promenader och cykling för en hälsosammare livsstil. Som komplement till detta finns gröna innergårdar som stärker grannsamverkan och sociala sammanhang.

Green Living

Hållbara designprinciper har integrerats i hela masterplanen för att minimera klimatavtrycket. För att uppmuntra ett aktivt och hållbart resande finns cirka 1 000 cykelplatser i det nya området.

Alla bostäder är anslutna till ett fjärrvärmesystem där 69 % av värmen tillförs av WSHP (*vattenvärmepumpar) från floden Roding. Solcellspaneler på taken och högpresterande fasader som minskar operativa energibehov, ger låga el- och värmeräkningar – vilket är avgörande för att kunna hålla låga boendekostnader. En av byggnaderna med åtta lägenheter har levererats enligt passivhusstandard.

  • 181 nya träd och 21 000 växter som stödjer biologisk mångfald har planterats
  • Hållbara urbana dräneringsprinciper implementerade på innergårdar, längs gator och i parken för att möta nuvarande och framtida miljöutmaningar så som tex skyfall
  • Lokalt framställd betong
  • 1 399 timmar för sysselsättning för lokala invånare
  • £78,6m samhällsnytta i ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter inom 16 miles från projektet
  • 29 praktikplatser
  • 190 volontärdagar
Färdigställandet av projektet är en viktig milstolpe för Be First och kommunen och innebär att över 1 400 hem nu har levererats i Gascoigne Neighbourhood. Transformationen av området har fokuserat på att skapa en plats med hållbarhet och välbefinnande i centrum, för att erbjuda högkvalitativa och samtidigt prisvärda bostäder. En plats för många att bo och leva i.
JACOB WILLSON, HEAD OF DESIGN, BE FIRST

Kontakt & Team

Linda Thiel

Linda Thiel

Director

+44 793 269 01 56

Lukas Thiel

Project director

Joseph Price

Project Architect

Darren Wilson

Project Architect

Anders Parment

Architect

Matteo Grometto

Architect

Emma Carr

Architect

Jake Ford

Lead Landscape Architect

Anna Eklund

Landscape Architect

Freya Tigerschiöld

Architect

Paddy Perring

Adolfo Barbeito Ulloa

Claire Wadey

Joyce Asante-Crompton

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...