Gårda Vesta, Göteborg

Gårda Vesta, Göteborg

I stadsdelen Gårda i Göteborg står landmärket Gårda Vesta. Den roströda kontorsbyggnaden tar med sin rusticerade stålfasad och sina stora glaspartier fasta på områdets industrihistoria och tegelhus, medan insidan rymmer framtidens arbetsplats, som sätter användarnas välmående i första rummet. I Gårda Vesta har vi bidragit med kompetenser inom arkitektur såväl som miljöcertifiering och landskapsarkitektur.

En byggnad som ramar in och knyter an

Det vinnande konceptet för Gårda Vesta blev att lämna en del av tomten obebyggd, för att göra utrymme för en mötesplats i form av ett grönskande torg med bouleplan.

Byggnaden Gårda Vesta reser sig uppåt, i 25- respektive 14-våningstorn. De högre delarna skapar en klassisk geometrisk inramning för förbipasserande på den intilliggande E6:an och matchar resterande höjder i staden, medan den lägre sockeldelen på sju våningar knyter an till de närliggande kvarterens profil.

På sockeldelens tak finns en terrass som inbjuder till utemöten och pauser i både sol och grönska.

Kund: Platzer
Entreprenör: Peab, RO-gruppen
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt
Genomförandetid: 2020-2022
Storlek/yta: 32 000 kvm (nybyggnad)
Miljöcertifiering: BREEAM, nivå Excellent.
Genomförandeform: Totalentreprenad med partnering
Foto: Åke Eson Lindman

I Gårda Vesta har vi fokuserat på flexibla rumslösningar, välstuderat dagsljus, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö samt ytor och lösningar som uppmanar till gemenskap och rörelse. Såväl på kvarterets sociala torg som på arbetsmiljöerna på terrassen och Gårda Vesta blir det sociala navet som området hittills saknat.
Kristina Olsson, ansvarig arkitekt

En framstående aspekt av materialvalen för Gårda Vesta har varit att ta fasta på stadsdelens industrihistoria. Med sin artikulerade fasad i trögrostande stål kompletterar byggnaden den omgivande industriarkitekturen och tegelfasaderna, samtidigt som det ger värme åt torget intill. Robustheten i stålet förankrar byggnaden och utgör ett tåligt, underhållsfritt och därmed hållbart materialval.

En byggnad certifierad för det hållbara arbetslivet

Utöver miljöcertifieringen BREEAM i högsta nivån Excellent, är Gårda Vesta är den första bygganden i Göteborg med en WELL Building-certifiering. Därmed uppfyller bygganden kriterierna för en hälsosam arbetsplats vad gäller bland annat luftkvalitet, rörelse, material, gemenskap och sinne. Ett medel för att möta kraven är genom anläggningen av terrassen mellan de två tornen, åtta våningar upp. Denna grönskande oas fungerar dels som en social yta för människor att mötas på, dels som en arbetsplats under bar himmel.

Med 25 respektive 14 våningar skapas mycket rum på höjden. För att ta vara på väggytornas potential i trapphuset valde vi att pryda dem med stora målningar, som en enorm konstutställning. Konstverken syftar också till att locka till fysisk rörelseglädje i trapphuset. Byggnaden uppmuntrar också till hållbarhet och rörelse genom att, utöver de 48 elladdnings-försedda bilparkeringsplatserna, erbjuda ett garage med 200 parkeringsplatser för cyklar.

Invändigt präglas Gårda Vestas våningsplan av öppenhet och flexibilitet. Den rationella men ändå generösa planstrukturen gör att kontorsmodulerna kan anpassas efter behov under tid. Dagsljuset flödar långt in i byggnaden och skapar en ljus och trivsam arbetsmiljö. De gemensamma ytorna präglas av en omfamnande atmosfär som stimulerar till möten och kreativitet bortom den konventionella kontorsplatsen. I botten av byggnaden huserar en lunchrestaurang med hälsoprofil för både byggnadens invånare och de som rör sig i Gårda med omnejd.

Kontakt & Team

Kristina Olsson

Kristina Olsson

Arkitekt

+46 761 18 87 83

Karl Elvsnö

Arya Azadrad

Rickard Stenlund

Mikaela Grassl

Linda Ekman

Vitalya Mokhava

Linda Ericsson

Anna Ekholm

Lars Olsson

Åke Johansson

Lena Osvalds

Maria Glädt

Johan Rydell

Ana Romano

Ulrika Bergbrant

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...