Flatås Park

Flatås Park

I Flatås Park har vi ritat sex flerbostadshus åt Robert Dicksons Stiftelse. Stiftelsen arbetar för att bredda göteborgarnas fastighetsutbud, och möjliggöra för fler att bo centralt till en relativt låg kostnad. Nu står husen – med hög materialstandard och långsiktig hållbarhet i varje detalj – klara.

Långsiktigt hållbar arkitektur

Robert Dicksons stiftelse skapar möjligheter för personer i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till hyror som passar dem. I Flatås park har vi på uppdrag av stiftelsen ritat 144 nya lägenheter med yteffektivitet och material gjorda för att användas och älskas under lång tid.

Totalt sex lägenhetshus med ettor, tvåor och treor representerar vår moderna tolkning av den Dicksonska traditionen.

Kund: Robert Dicksons stiftelse
Plats: Göteborg
Skede: Färdigställt 2020
Foto: Kalle Sanner

Flexibilitet, rena och enkla former, genomtänkta detaljer och material utvalda för att hålla i generationer.
Materialen i projektet håller en hög standard, och vi har arbetat med genomgående robusta och hållbara material. Det rimmar väl med stiftelsens tro på långsiktigt fastighetsägande och att bygga för framtiden.
Anna Ekholm, ansvarig arkitekt

För ett bostadshus lever länge, och måste kunna levas i länge. Att fånga en inbjudande och trivsam känsla, och samtidigt skapa hållbara miljöer som klarar slitage kräver fingertoppskänsla. Vårt team har lagt mycket omsorg kring entréer och trapphus, samt längs fasader där många människor rör sig. Entrédörrar i trä och aluminium, ledstänger och detaljer i vacker och tålig ek, och fondväggar ger tillsammans en varm känsla till trapphuset.

Ett långsiktigt hållbart hus växer med de människor som bor i det. I olika livskeden flyttar de in och ut och går fram och tillbaka över golven. Det ger huset vacker prägel om materialen är valda med en tanke om hållbarhet i det långa loppet. Det tycker jag att vi har uppnått i Flatås Park.
Anna Ekholm, ansvarig arkitekt

En viktig del i arbetet har varit färgsättning och bearbetningen av tegel, fogar, fönster, plåtar. Fasaderna är klädda med danskt kvalitetstegel, och lamellhusen går ton i ton, med rödbrunt och beige tegel i fasaden. Längs trottoaren bryter sockelvåningen ner skalan och erbjuder detaljrikedom och ett färgskifte i fogen som kontrast mot resten av byggnaden. Vi har även jobbat med livförskjutningar i teglet och variation i murförband för att öka detaljnivån. Nästan alla lägenheter har minst en balkong, som med en väl avvägd siktbarhet, skapar en balans mellan storskaligt och mindre, integritet och utblick.

I punkthusen har vi adderat en kontrastverkan mellan ljusgult tegel och mörka plåtdetaljer och fönster. Valen är gjorda för att harmonisera med det omkringliggande området, och samtidigt addera till den mindre skalan och komplettera det storskaliga i området.

I Flatås Park står vi på White för arkitekturen, Liljewall för projektledning och landskap, och Skanska har varit totalentreprenör.

Kontakt & Team

Anna Ekholm

Anna Ekholm

Arkitekt

+46 721 58 31 31

Anna Ekholm

Ansvarig arkitekt

Mathias Nilsson

Uppdragsledare

Sofia Tillberg

Handläggande arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...