Fjärrvärmeackumulator Lambohov

Fjärrvärmeackumulator Lambohov

Den nya fjärrvärmeackumulatorn i Lambohov i Linköping är en imponerande cylinder som reser sig upp mot himlen. Med 830 vertikala aluminiumlameller och sin tydliga volym är den nya ackumulatorn ett landmärke som sträcker sig ovanför talltopparna.

Sträcker ut sig mot himlen

Fjärrvärmeackumulatorn i Lambohov, Linköping, är ett infrastrukturprojekt med syftet att öka Tekniska Verkens kapacitet för leverans av värme och varmvatten, främst under årets kalla månader. Genom sin storlek och funktion är ackumulatortanken ett ovanligt projekt, där vi som arkitekter stått för den exteriöra gestaltningen, med tydliga tekniska parametrar från beställaren.

Kravet var att ackumulatorn skulle anpassas till platsen, men också signalera funktionen som döljs under ytan. En av utmaningarna var att tona ner ackumulatorns proportioner, där diametern är nästan lika stor som höjden, och försöka skapa en illusion om mer höjd och vertikalitet – att få cylindern att sträcka ut sig mot himlen.

 

Kund: Linköpings kommun, Tekniska verken
Plats: Linköping
Status: Färdigställd 2023
Foto: Ken Pils, Anders Ristenstrand

Ackumulatorns funktion är att agera vattenreserv under perioder med hög användning av värme och varmvatten i staden, ungefär som en stor termos.

Ackumulatorn är klädd i 830 vertikala aluminiumlameller på en bas av korrugerad plåt, tätare upptill och glesare mot marken, anodiserade i jordnära färger, inspirerade av ackumulatorns skogsnära läge och dess funktion som varmvattenkälla.

Utmaningen med ackumulatorns proportioner löste vi genom de långa vertikala lamellerna och de vertikala linjerna i den korrugerade plåten som ligger som bas under lamellerna. Lamellerna sträcker även ut sig ovanför ackumulatorns takfot, och avslutas på olika höjder, för att inte skapa en rak kant upptill. Alternerat med lamellerna finns linjära belysningsarmaturer, som kan justeras i styrka och på så sätt skapa olika ljusbilder, anpassade till exempelvis tid på dygnet eller årstid. 

Ackumulatorns höjd gör att den är synlig från många håll, därför var kommunen och beställaren överens om att den exteriöra gestaltningen var extra viktig i projektet. Förbi ackumulatorn löper en gång- och cykelbana, så en aspekt har även varit att hantera mötet med denna, ha i åtanke hur ackumulatorns volym kommer upplevas på nära håll, skapa en trygg och trivsam upplevelse för dem som rör sig här. Detta har vi bland annat gjort med hjälp av belysningslamellerna.

Landskapsarkitekten har tagit fram förslag för utformningen av utemiljön runtomkring ackumulatorn, där bl.a. ekosystemtjänster har lyfts fram. Armerat gräs används runt tanken, istället för betongplattor eller asfalt, och en liten damm har skapats för lokalt omhändertagande av dagvatten. Det nya pumphuset, vars fasad består av samma korrugerad plåt som ackumulatorns bas, är tänkt att kompletteras med vajrar för klätterväxter.

Hållbarhet utmärker projektet från början, från beställarens sida. Genom att sin funktion som vattenreserv under perioder med hög användning av värme och varmvatten i staden, minimerar kommunen användning av en äldre oljepanna, som annars fick sättas i drift under kalla dagar.

Från vår sida har vi valt anodiserad aluminium som material för det yttre skalet, delvis för den låga vikten, möjlighet för återvinning, samt att anodisering är den mest miljövänliga behandlingen för aluminium. Andelen och placeringen av lamellerna är också optimerad för att hålla nere mängden material men ändå få ut den visuella effekten vi eftersträvade.  

Kontakt & Team

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

+46 766 39 46 28

Cristina Danielsson

Johan Svartnäs

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...