Färnebo­fjärdens Nationalpark Entré

Färnebo­fjärdens Nationalpark Entré

Färnebofjärdens nationalpark har fått fyra nya, inkluderande entréer som stärker upplevelsen av Nationalparkens storslagna natur. Gestaltningen lyfter fram Dalälven och den unika miljön kring Färnebofjärden, med utgångspunkt i varje entréplats speciella förutsättningar.

Kund: Länsstyrelsen Gävleborg
Plats: Färnebofjärden, Gysinge
Status: Pågående – Förslagshandling, Bygghandling
Bild: White View

Dalälven är väldig och mäktig där den rinner genom Färnebofjärdens Nationalpark. Den börjar och slutar sin färd genom nationalparken med kraftfullt brusande forsar vid Tyttbo, Gysinge och Sevedskvarn. Däremellan breder den ut sig i vidsträckta fjärdar fulla av öar vikar och näs. Den visar upp sig i hela sin prakt och bjuder besökaren på alla tänkbara aspekter av älv. Dalälven är en skatt som vi vill visa upp genom detta projekt.

White Arkitekter har, i nära samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg län och Naturvårdsverket, arbetat med upprustning av nationalparkens entréer – från tidiga analyser och utredningar, via gestaltningsprogram fram till färdiga bygghandlingar. Gestaltningsarbetet har utgått från att lyfta fram Dalälven och den unika miljön kring Färnebofjärden, med utgångspunkt i varje entréplats speciella förutsättningar.

Upprustningsförslaget för entréplatserna har också syftat till att implementera Sveriges nationalparkers varumärke och på så vis tydliggöra Färnebofjärdens släktskap med resten av landets nationalparker. White har arbetat för att ge Färnebofjärden robusta, långsiktigt hållbara lösningar både i utformning och materialval.

Gestaltningsförslaget resulterade i ett samlat grepp, med en enhetlig utformning, för alla fyra entréområden och samtliga friluftsanläggningar i nationalparken. Utemiljön och alla byggda delar tecknar tillsammans en tydlig identitet, från P-plankor, via vedförråd till större vindskydd och utkiksbryggor. Gestaltningen bidrar till att området blir mer välkomnande och lättare att orientera sig i. Färnebofjärdens nationalpark har fått fyra nya, inkluderande entréer som stärker upplevelsen av Nationalparkens storslagna natur.

Entréplatsernas specifika förutsättningar och deras tidigare gestalt har undersökts, respekterats och förädlats. Med utgångspunkt i det befintliga kvaliteterna har White föreslagit bevarande, återanvändning, förbättringar och tillägg. På så sätt har entréplatsernas historia kunnat bli en del av samtiden och framtiden i entréplatser som växer fram i ett samspel mellan nybyggnation och återbruk.

Kontakt & Team

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 32 73

Anders Tväråna

Magnus Löfvendahl

Lisa Rönnols

Julia Sandgren

Johanna Persson

Stefan Forsberg

Katharina Björlin Wiklund

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...