Færder videregående skole

Færder videregående skole

Mellan Tønsbergs centrum och hamnen ligger nya Færder videregående skole, dit tre skolors verksamheter samlokaliserats för att kunna erbjuda yrkesutbildning inom en rad tekniska discipliner i Norges största industrihamnstad. Den rapporterade elevhälsan steg efter flytten från tidigare lägsta nivåerna i länet till de högsta; ett bevis på arkitekturens transformativa kraft!

Transformativ arkitektur

Det nya campuset blev inte bara startskottet för en ny spännande stadsdel söder om kanalen, utan även en plats som blåste nytt liv i de praktiska verksamheter och färdigheter som området en gång var allmänt känt för, som snickeri, svetsning och maskinteknik. Efter flytten till de nya skolbyggnaderna har eleverna angett den högsta nivån av nöjdhet av alla skolor i Vestfolds län, att jämföra med tidigare då skolans elever angett lägsta nivå. Denna förändring har varit snabb, men inte ovanlig; inspirerande lärmiljöer har visat sig bidra till högre nöjdhet bland eleverna på såväl emotionella, fysiska som inlärningsmässiga plan.

Kund: SKUP (School Development Project) Tønsberg
Plats: Tønsberg, Norway
Status: Färdigställt 2014
Area: 15 000 kvadratmeter
Bild: Åke E:son Lindman, Ivan Brodey, Mats Ek

Eleverna anger nu den högsta nivån av nöjdhet av alla skolor i Vestfolds län
Atmosfären på högskolan har skiftat från en känsla av oro till en mer kollegial anda. Vandalism brukade vara ett stort problem här; idag är det praktiskt taget obefintligt. Vårt tidigare negativa rykte har förvandlats till något mycket positivt; studenter och personal är stolta över sin nya skola."
Stig Larsen, administrativ chef, Færder Technical College.

Skolans entré utgörs nu av ett stort, multifunktionellt utrymme som fungerar som lounge, matsal, auditorium och galleri; en plats där hela skolan kan samlas under ett tak. Detta står i skarp kontrast till tidigare situation, där elevernas utrymme var begränsat till givna, separata skolbyggnader.

Fyra våningsplan med inglasade verkstäder och övningsrum har placerats intill detta kärnutrymme. Istället för att döljas i mörka rum är verksamheterna nu synliga både för elever och för omvärlden.

Samspel med det omgivande samhället

Hangaren är en halvt överbyggd struktur i hjärtat av campus där elevstråk och offentliga gångvägar möts, och dess proportioner efterliknar de skeppsbyggnader som en gång stod på platsen. Med aktiviteter för studenter såväl som offentliga konserter och utställningar, så fungerar hangaren som en förankring av skolan i Tønsbergs samhällsliv. Ovanför ligger biblioteket, som erbjuder studenter en lugn plats för läsning och studier med utsikt över vattnet och stadens centrum.

Den nattupplysta hangaren - en plats för möten. De publika gångvägarna går rakt igenom studenternas miljöer.

Tillgänglighet och en inkluderande miljö

Færder videregående skole har en ”open access”-policy som innebär att alla som vill studera här kan anmäla sig. Att skapa en inkluderande miljö har därför varit avgörande; campus har utformats för att vara tillgängligt och transparent i sin verksamhet, och för att uppmuntra till samspel med det omgivande samhället.

Kontakt & Team

Karin Björning-Engström

Karin Björning-Engström

Arkitekt

+46 766 39 46 37

Björn Bondesson

Karin Jakobsson

Sam Keshavarz

Thomas Landenberg

Paula Mackenzie

Carl Molin

Roger Olsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...