Exercispark på Heden i Göteborg

Exercispark på Heden i Göteborg

Från att ha varit en tom grusyta i Göteborgs hjärta har den nya execisparken på Heden blivit en mötesplats för olika åldrar och grupper. Platsen fokuserar på aktiviteter, men samtidigt gör olika sittytor parken till en grön oas i staden för ett litet uppehåll.

Lek- och spontanidrottsplats mitt i Göteborg

I samband med att gatorna runt Heden skulle göras om fattade Göteborgs stad beslutet att upplåta platsen i hörnet Södra vägen – Engelbrektsgatan till en helt ny offentlig lek- och spontanidrottsplats.

Ett raster av talrika bergkörsbär, ornäsbjörkar och tallar ger platsen ett sammanhängande struktur och bilder över tiden ett grönt tak med fri sikt mellan stammarna. Samtidig skapas en grön koppling till Södra Vägens gamla trädallé.

Kund: Trafikkontoret, Göteborgs stad genom ÅF
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2014
Projektets start/slut: 2010-2013
Storlek/Yta: 6 300 m2
Foto: Bert Leandersson

En mjuk stenmjölsgolv sträcker sig över hela parken, knyter ihop aktiviteterna och vegetation och möjliggör för en fri rörelse genom parken.

I trädrastrets gläntor finner de olika idrottsaktiviteterna sin plats, så som beachvolleyboll, basketboll och boule som bjuder till aktivt rörelse. I norra delen av parken har det skapats en ny lekplats som fokuserar på rörelse och aktiv lek och som utgår ifrån idrotten. Olika klätter- och gunglek ligger inbäddade i ett landskap av mjuka konstgräskullar. En lekfull löparbana med hoppgrop och häckar kompletterar bilden. I direkt anslutning till lekplatsen finns det en gymanläggning med tränings­redskap speciellt anpassat för äldre människor.

I parkens kan man vara en aktiv del­tagare eller bara betrakta allt som sker runt omkring. Varför inte luta sig tillbaka på en solstol på sandstranden och låta sanden rinner genom händerna?

Kontakt & Team

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Utvecklingsansvarig

+46 721 58 30 55

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...