Etthundrafemtio tusen träd – La Biennale di Venezia

Etthundrafemtio tusen träd – La Biennale di Venezia

Är det möjligt att hitta en balans mellan skogen som resurs och det brådskande behovet att bevara och återuppbygga känsliga ekosystem? Vår installation – ”Etthundrafemtio tusen träd” – på den 18:e internationella arkitekturutställningen vid La Biennale di Venezia sätter luppen på Sara Kulturhus i Skellefteå, Sverige. Vi utforskar byggnadsteknik, materialleveranskedjor och deras påverkan på de skogar av vilka det byggdes.

The Laboratory of the Future

Vi är hedrade över äran att delta i arkitekturutställningen vid La Biennale di Venezia, som kurateras av Lesley Lokko. ”The Laboratory of the Future” är en utställning i sex delar. Den inkluderar 89 deltagare, varav över hälften är från Afrika eller den afrikanska diasporan.

TThe Laboratory of the Future” syftar till att lösa två av vår tids största utmaningar ”decarbonisation” och ”decolonisation”. Vi ställer ut i Arsenalen under temat ”Dangerous Liaisons” som vi tolkar genom att presentera och analysera relationen mellan storskalig träarkitektur, skogsbruket och skogen.

Vårt bidrag – Etthundrafemtio tusen träd – på biennalen i Venedig visas i sektionen Dangerous LiaisonsCorderie dell’Arsenale.

Redan från början var det tydligt att det grundläggande fokuset för "The Laboratory of the Future" skulle vara förändring. I strävan att rättfärdiga utställningens själva existens fanns svåra och ofta känslosamma samtal om resurser, rättigheter och risker.
Lesley Lokko, kurator

Byggbranschen står för en hög andel av koldioxidutsläppen. Trä binder koldioxid och kan därför bidra till att sänka klimatpåverkan från byggnation. Skogsindustrin är en viktig hörnsten i svensk ekonomi och spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Samtidigt är frågan om hur storskaligt byggande i trä påverkar den biologiska mångfalden och den kulturella betydelsen av skogen komplex.

Vår utställning under temat ”Dangerous Liaisons” problematiserar, analyserar och försöker förstå konsekvenserna av våra metoder. Trä är ett underbart material för byggande i stor skala, men kan en balans hittas mellan skogen som resurs och det brådskande behovet av att bevara och återuppbygga känsliga ekologier?

Att betrakta den globala ekologiska krisen utifrån endast ett klimatperspektiv ger falska lösningar och osanna dilemman.
Nityanand Jayaraman, The Perils of Climate Activism

Vårt bidrag till utställningen tar avstamp i det 20 våningar höga trähuset Sara Kulturhus i Skellefteå och undersöker hur ett träprojekt i den skalan påverkar skogen. Kulturhuset som stod färdigt 2021, är en symbol för hållbar träarkitektur och utgör en perfekt fallstudie för analys. Genom att använda koldioxid, som ett överenskommet mått och valuta, ger biennalens workshopliknande utställningsformat oss möjlighet att undersöka projektets materialåtgång och råvaruuttaget ur skogen som det givit upphov till samt peka mot positiva nya arbetsmetoder som fungerar i balans med miljön.

Allt är ändligt. Allt vi använder tar vi från någon eller något annat.
George Monbiot, Regenesis, 2022

Utställningen skådar bortom byggnaden tar med med besökaren till skogen för att belysa det som ibland är svårt att greppa. Storskaliga filmer visar verkligheten i den industriella skogen, skogsindustrins effektivitet och vardagen i ett kulturhus. Djurliv, människor och väder skapar lager och dimensioner för att ytterligare koppla samman den nordligaste delen av Europa med publiken vid Biennalen.

Genom intervjuer med representanter från skogsindustrin, Naturskyddsföreningen och samekulturen lyfter utställningen flera perspektiv på skogen och dess betydelse.

 

 

Tre animerade sekvenser refererar konceptuellt till huvudfilmerna om skogen, fabriken och byggnaden.

Sekvensen med skogen sedd ovanfrån illustrerar fenomenet ”crown shyness”, där trädkronor undviker att röra varandra, biologisk mångfald där mikroorganismer tar över sina värdar, och en exploderande stock illustrerar trä som resurs.

Liksom Hemingway, som berömt avslutade varje dags arbete mitt i en mening avslutas "The Laboratory of the Future" med en öppen fråga: vad händer härnäst?
Lesley Lokko

Arkitekturbiennalen i Venedig är världens största arkitekturfestival och öppnade för allmänheten den 20 maj och pågår till söndagen den 26 november 2023.

 

Whites bidrag till biennalen kurerades och producerades av:

Jake Ford
Elena Kanevsky

Medarbetare:

Clara Terne – Digital artist
Martin Lang, Lang Film – Cinematographer & editor
Pär Olofsson – Cinematographer
Oliver Börnfelt – Sound engineer
Magnus Lewrén, Lewrén Produktion – Video technician

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...