Epiroc, Örebro

Epiroc, Örebro

Framtoningen signalerar kreativitet, värme och ett industriföretag i framkant både vad gäller produkter och arbetsmiljö. Byggnaden drar blicken till sig med sina kaxiga flygande volymer, metalliska och tekniskt spännande precis som Epirocs produkter.

Ett attraktiv plats med litet fotavtryck

Epiroc är Örebros största privata arbetsgivare med närmare 2 600 medarbetare och man rekryterar ständigt. Förutom att förse Epiroc med arbetsplatser för ca 300 medarbetare är byggnaden tänkt att bli navet för anläggningens kontorsarbetsplatser och möten. Internt och med kunder och samarbetspartners.

Bottenplanet är utformat som en gemensam välkomnande miljö som utgör ”plazan” i ett kontor med till övervägande delen aktivitetsbaserat arbetssätt. Här möts man, arbetar, kopplar av eller lotsas vidare. Kanske till intilliggande restaurang eller konferensavdelning.

Kund: Epiroc
Plats: Örebro
Status: Färdigställt 2018
Certifiering: LEED Silver
Priser/utmärkelser: Örebro kommuns byggnadspris 2018
Foto: Magnus Wahman

I en kulturhistorisk industrimiljö har vi med litet fotavtryck gett plats för en modern huvudentré/plaza och ett nav för fyra helt olika byggnader. Med det vann vi Örebro kommuns byggnadspris!

En arkitektur inspirerad av verksamheten

Fasaden är klädd med aluminiumkassetter i silvermetallic-kulör i två olika tjocklekar för att ge byggnaden liv och förstärka det metalliska intrycket. Byggnaden får en känsla av berg, stål och beständighet men ska ändå kännas modern. Entréhallen är tänkt att föra tankarna till de gruvmiljöer verksamheten kretsar kring och ursprungligen var tanken att rörelsen sig vidare upp genom huset skulle ske genom en miljö utformad som jordskorpans olika skikt för att väl uppe på takterrassen landa ovan mark.

Byggnadens uppgift

Som en av övriga produkter gör huset först och främst sitt jobb, i detta fall som effektiv kontors- och mötesmaskin. Bottenplanet innehåller Avos-anläggningens nya huvudentré och i entréhallen finns förutom receptionen en utställningsyta och en mindre biosalong som berättar om Epirocs verksamhet och kompetens.

Byggnaden dockar ihop med tre befintliga byggnader. Den röda tegelbyggnaden från AVOS-tiden i början av 1900-talet, kontorshuset från 1965 samt matsals- och konferensbyggnaden med den om- och utbyggda restaurang vi tidigare ritat. I direkt anslutning till den nya plazan har denna byggnad byggts om med en mindre bistro. Ansträngningen att sammanbinda en mängd olika våningsplan på olika nivåer utgör starten på ett kluster av sammanbundna kontorsmiljöer i denna del av området.

Kontakt & Team

Claes Eklund

Claes Eklund

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare

+46 703 66 22 13

Anders Ejdeholt

Ansvarig arkitekt

Claes Eklund

Uppdragsledare

Tarek Adhami

Sara Barton

Carl Dolk

Helene Eriksson

Erik Falkenström

Elin Grönberg

Silke Modes

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...