Epidemic Sound

Epidemic Sound

När musikbolaget Epidemic Sound slog ihop sin befintliga vindslokal med våningsplanet under i en gammal bryggeribyggnad i centrala Stockholm ville de skapa en icke-traditionell kontorsmiljö som samtidigt bevarade byggnadens industrikaraktär.

Med återbruk som centralt tema

Med det ärliga och obearbetade tillsammans med återbruk som centralt tema, skapade vi ett inredningskoncept och ett nytt kontor för Epidemic Sound. I och med tillägget av det nya våningsplanet var en av utmaningarna att få företaget att fungera och kännas som ”ett” i sin helhet.

Genom att öppna upp bjälklaget blev den visuella kontakten tydlig och samtidigt blir trappan, av industrikaraktär, en kontorets nod som behåller och förstärker den ursprungliga känslan i byggnaden.

Kund: Epidemic Sound
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2015
Area: 825 kvm
Foto: Emil Fagander

Inredningen speglar identiteten i Epedemic Sound – kreativ och icke-traditionell.

Vi ritade om planlösningen och skapade en miljö där medarbetarna kan samverka i det öppna kontorslandskapet eller dra sig undan, allt efter personliga preferenser och arbetsuppgift. Dessutom krävde Epidemic Sounds expansionsplaner också att antalet arbetsplatser i det ombyggda kontoret ska kunna öka i takt med att företaget växer.

Då medarbetarna sitter i ett öppet kontorslandskap fanns ett behov av generella komplement som mötesrum och samtalsrum samt för mer specifika funktioner som lyssnarrum.

Vi ville att vårt kontor skulle se ut som ett andra hem eller vår favoritbar; en plats där vi vill spendera mer tid, umgås med våra kollegor och lyssna på musik. Jag är övertygad om att kontoret spelar en viktig roll i vårt företags förmåga att locka talanger.
Felix Edwards Mannheimer, VD, Epidemic Sound

Större delen av de lösa inventarierna är återbrukade och ger en sammanhållen stil som ytterligare befäster kontorslokalens och Epidemic Sounds samlade identitet.

Skiv-material som plywood, valchromat och träullit är återkommande väggbeklädnader och valdes för sina akustikförbättrande och robusta kvaliteter. Materialen är dessutom hållbara över tid. Lokalerna är inredda i en sparsmakad färgskala som kompletterar den befintliga karaktären och det befintliga betongbjälklaget är blottat och har slipats.

Kontakt & Team

Karolina Nyström

Märta Friman

Mikaela Åström Forsgren

Rebecca Edwards Mannheimer

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...