ELDEN – Lights in Alingsås

ELDEN – Lights in Alingsås

ELDEN är en temporär och ljussatt träskulptur där besökare kan slå sig ner i värmen och lyssna på olika berättelser. ELDEN skapades under julstaden i Göteborg 2018 där besökarna kunde lyssna till julberättelser från förr – berättade av seniorer från olika stadsdelar.

Kund: Julstaden Göteborg, Lights in Alingsås
Status: Färdigställd 2018 och utvecklad under Lights in Alingsås 2020
Foto: Partik Gunnar Helin

Efter att ha varit väldigt uppskattad i Göteborg vidareutvecklades sedan ELDEN under Lights in Alingsås 2020, norra Europas största ljusevenemang. Då stod ELDEN på Stora Torget med inspelningar av människors, bland annat ungdomar från Alingsås, olika minnen av ljus och mörker. Alla människor har på olika sätt ljuset närvarande i sina liv: elden, månljuset, natthimlen, solljuset eller ljuset i staden. ELDEN blev en plats där vi tillsammans kunde reflektera över ljusets och mörkrets betydelse och vikten av hållbar ljusgestaltning.

Ljuset programmerades för att röra sig som en flammande eld och från de integrerade högtalarna kunde besökarna lyssna på inspelade röster och på eldsprak. Runt elden integrerades varma runda betongytor i sitthöjd i träkonstruktionen vilket bjöd in besökarna i värmen och till samtal vid elden.

Citat ur berättelserna från Alingsås ungdomar:
”Mörkret är en trygghet för mig. När jag är ledsen eller upprörd vill jag sitta i ett mörkt rum och lugna ner mig och tänka på positiva saker”

”Kärlek är ljus, och ändå vet du inte när du hittar det. Det är som att leka kurragömma med en av de bästa sakerna”.

Kontakt & Team

Kajsa Sperling

Kajsa Sperling

Ljusdesigner

+46 703 13 86 87

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...