Ekoladan, Lindeborgs Eco Retreat

Ekoladan, Lindeborgs Eco Retreat

Utanför Nyköping ligger Lindeborgs Eco Retreat – ett klimatpositivt hotell, konferens och retreat med nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem. I centrum står Ekoladan som har ritats om och renoverats med hållbara och naturliga material.

Från gammal lada till hållbart retreat

En 100-årig ekonomibyggnad som tidigare innehöll redskap och traktorer har blivit en modern byggnad med blandat innehåll, som samtidigt behåller både den yttre och inre känslan av en lada. Den genomförda första etappen innehåller hotellrum, två studios, en kurslokal/yogasal, relaxavdelning samt teknikrum. Nästa etapp kommer att innehålla fler hotellrum och en större kurslokal. I en tredje etapp tillkommer i huvudsak kök och matsal.

Kund: Lindeborgs Eco Retreat
Status: Färdigställt 2017
Plats: Nyköping
Bild: Ken Pils

Från gammal lada till klimatpositivt hotell och retreat med hållbara och naturliga material.

Ett hållbart samarbete

Ambitionsnivån har genomgående varit hög med mottot att hellre skjuta på tidsplanen än att kompromissa med kvaliteten. I en tät dialog med beställaren har projektet tagit flera vändor och karaktäriserats av korta, snabba beslutsvägar med okonventionella sätt att förmedla idéer och koncept – åt alla håll.

Projektet Ekoladan har verkligen engagerat alla som kommit i kontakt med det, något som gjort att alla har gett det där lilla extra som krävs för att ett projekt ska lyckas riktigt bra.
Barbara Vogt, ansvarig arkitekt

De tekniska systemen ingår i en helhetsplan för hela gården, där sol och träflis utgör de primära energikällorna. I Ekoladan sker uppvärmningen med hjälp av pyrolysprocess där biomassa från skogen används för att producera värme och biokol. Koldioxiden som träden tagit upp binds i kolet som sedan används till odlingarna. På så sätt uppnås en klimatpositiv effekt: när Ekoladan värms upp minskar koldioxiden i atmosfären.

För att möjliggöra naturlig ventilation har vi samarbetat med ByDemand och uppdraget har även kopplats till vårt WRL-projekt (White Research Lab) om naturlig ventilation.

Vårt mål med Ekoladan har varit att skapa en hållbar miljö för lärande, kreativitet och inspiration som ska fungera oavsett om du kommer på konferens, yogaretreat eller för en egen weekend på ekogård. De stora fönstren som går hela vägen till golv förstärker kontakten med naturen utanför och uppmuntrar till reflektion. De naturliga materialen på insidan ger ett skönt lugn.
Julia Lindeborg, Lindeborgs Eco Retreat

Ekoladan – Klimatberäkning

För att följa upp klimatpåverkan av Ekoladan över en 50 års period har vi utfört en klimatberäkning på projektet. Resultatet visar att Ekoladan är inte bara klimatneutral enligt Whites definition, utan klimatpositiv. Läs rapporten här.

Klimatneutrala byggnader

För oss på White handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Vi arbetar aktivt för att våra projekt ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Läs mer om klimatneutralt byggande här.

Ekoladan - Lindeborgs Eco Retreat

Läs mer och se rummen hos Lindeborgs Eco Retreat.

Kontakt & Team

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

+46 766 39 46 28

Susanne Klämfeldt

Arkitekt

Ingrid Ehrnebo

Inredningsarkitekt

Charlotta Davidsson

Landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...