Eden i Malmö

Eden i Malmö

Hur ser framtidens kontor ut? Kanske som Eden. Kontorshuset i Malmös nya stadsdel Hyllie tar ett helhetsgrepp om hälsa och välbefinnande med målsättningen att gå från ”arbetsplats” till ”livsplats”. Eden är Kungsledens första byggnad som är utformad enligt Symbiotic-konceptet och är både WELL Platinum och LEED Gold-certifierad.

En levande byggnad

Kontorshuset Eden ligger centralt i Hyllie vid Hyllie Boulevard och Skrivaregatan, i siktlinjen från Hyllie Stationstorg. Projektet karaktäriseras av en rik vertikal grönska såväl utvändigt som invändigt.

Fastigheten består av 13 000 kvm i 8 våningar. Kontorslokalerna är organiserade kring ett generöst atrium och har en stor gemensam takterrass.

Kund: Kungsleden
Plats: Malmö, Hyllie
Storlek/yta: 8 våningar, ca 11 500 kvm BTA, LOA ca 7 500
Projekt start/slut: 2017-2022
Status: Färdigställt 2022
Foto: Henrik Rosenqvist

Byggnaden är utformad med hälsa och välbefinnande i centrum från första skissen, och ambitionen har följt med hela vägen in i förvaltningsskedet.
Det höga atriet är en paus, en länk och en mötesplats för alla i huset, besökare som hyresgäst. Rummet har långa siktlinjer, högt till tak och ger plats för kreativa och spontana utbyten.
James Reader, ansvarig arkitekt

Hjärtat i huset är ett nyskapande gemensamt atrium med naturlig ventilation som låter naturen ta sig in i byggnaden och upplevas med alla sinnen. En generös trappa leder upp genom atriet. Längs med trappan finns sociala uppehållsytor som är omgivna av växter. Det höga atriet är en paus, en länk och en mötesplats för alla i huset, besökare som hyresgäst. Rummet har långa siktlinjer, högt till tak och ger plats för kreativa och spontana utbyten. Från översta delen av det gröna atriet nås en gemensam takterrass där det gröna rummet växer vidare ut på terrassen. Från terrassen nås även två gemensamma trädgårdsmötesrum. Från nedersta del av atriet nås omklädningsrum och cykelparkering, som därmed integreras i husets hjärta.

Växter på fasaden mot Hylle Boulevard ger en försmak av den grönska som sedan fortsätter in i huset, klättrar upp till taket, ut till innergården och sedan avtecknar sig i fasaden mot Skrivaregatan. Grönskan blir en följeslagare för förbipasserande liksom för dem som rör sig mot och genom huset – vare sig det är in från entréer från Hylle Boulevard och Skrivaregatan eller vidare upp till våningsplanen och takterrassen.

Utvändigt är Eden klätt med 5000 växter och invändigt lika många. De närmaste åren kommer planteringarna utvecklas till frodiga vertikala trädgårdar.

Fasaden har en distinkt karaktär som innehåller stor variation, men samtidigt bildar en helhet. Mot Hyllie Boulevard står ett smalt gavelparti som en ’bokstöd’ vid svängen som avslutar siktlinjen från Hyllie Torg. Siktlinjen längs Hyllie Boulevard fångas med en fasadförskjutning och en glasfasad klädd med växter. Fasaden bildar en vacker fond som syns på långt håll och markerar husets entré.

Arkader på bottenvåningen medlar mellan den stora stadsskalan på Hyllie Boulevard och de små gränderna in mot Skrivaregatan. Mot Hyllie Boulevard blir arkaden en självklar plats för uteserveringar i bästa läge.

Fint hantverk och detaljrikedom syns i fasadbeklädnaden av skiffer och träribbor, medan vertikala metalribbor och varierande fönsterstorlekar skapar rytm i den större skalan. Träribborna fortsätter in i atriet och samspelar med växtligheten. Materialen har valts för att förena hög hållbarhet och estetiska mål, och hanteras efter deras naturliga egenskaper så att de kommer att åldras vackert.

Eden är ett pilotprojekt inom hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, och Kungsledens första byggnad med WELL Platinum och LEED Gold-certifiering. Byggnaden har utformats enlig Symbioticmodellen från första idén hela vägen in i förvaltningsskedet. Symbioticmodellen är vetenskapligt förankrad och bygger på fyra grundpelare – Hälsa & Välbefinnande, Biofili, Intelligens och Service. Målsättningen är att bygga en kreativ och hälsosam arbetsplats.

WELL-certifieringen innebär att fastighetsägaren förbinder sig att aktivt förvalta huset med fokus på människors välmående. Huset omcertifieras var tredje år. Detta innebär att förvaltningen engagerar sig i huset och hyresgästerna mer än i traditionella kontorsbyggnader. Arkitekturen stödjer ambitionen med en generös gård, takterrass och en stor variation av grönskande platser att mötas på.

Kontakt & Team

James Reader

James Reader

Arkitekt

+46 706 11 93 49

Felix Hansson

Markus Magnusson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...