Dronning Ingrids Hage

Dronning Ingrids Hage

Omsorgsbygg Oslo KF ska utveckla och bygga Dronning Ingrids Hage – en ny trädgårdsstad för personer med demens. Kommunens ambition är att etablera en trädgårdsstad med 130 bostäder med tillhörande och sammanhängande trädgårdar.

Kund: Omsorgsbygg Oslo KF
Plats: Oslo, Norge
Status: Tävling
Area: 15 000 kvm
Bild: White View

Utformningen som en trädgårdsstad ger tillgång till ett kvalitativt och tillgängligt uteområde och den slutna byggnadskroppen utgör en naturlig fysisk begränsning i förhållande till omgivningen som både bidrar till frihet och trygghet. Samtidigt ska arkitekturen upplevas som tillräckligt öppen och inbjudande för att närboende ska kunna besöka och utnyttja trädgårdsstadens många faciliteter. Projektet är det första i sitt slag i Oslo och ett viktigt pilotprojekt för kommunen.

Vad är ett hem?

Ett hem är en kombination av minnen, igenkännbarhet, närhet, glädje och trygghet, men också förmånen att få klara sig själv och fylla dagen med något meningsfullt. Att kunna göra dagens matinköp, bidra till en gemensam lunch, gå fritt i sin närmiljö och ta dagen i den takt man önskar.

Genom att etablera små boendegrupper med gemensamt kök och vardagsrum samt att ge närhet till naturens variationsrikedom, är vår ambition att Dronning Ingrids Hage ska upplevas som ett bostadskollektiv snarare än ett traditionellt vård- och omsorgsboende.

”Genom att etablera små boendegrupper med gemensamt kök och vardagsrum samt att ge närhet till naturens variationsrikedom, är vår ambition att Dronning Ingrids Hage ska uppleves som bostadskollektiv snarare än ett traditionellt vård- och omsorgsboende.”

Ett hem och en arbetsplats

Vår ambition är att skapa ett tryggt och kvalitativt hem för personer med demens, en god arbetsplats för de anställda, en öppen och inbjudande mötesplats för de anhöriga som ska locka både barn och vuxna till besök samt en attraktiv målpunkt för människorna i närområdet.

Dronning Ingrids Hage är en låg byggnad med endast två våningar. Detta ger trädgårdsstaden goda solförhållanden året runt, men framför allt ger det alla boende möjligheter att enkelt komma ut i friska luften. Antingen direkt ut till trädgården på markplan eller ut på stora terrasser med utsikt över det gemensamma grönområdet. Från det privata sovrummet är det kort väg ut – så fort man lämnat den privata sfären är kontakten med utomhus närvarande genom generösa fönsteröppningar som ger utsikt över björkträdens lövverk.

De mer aktiva och sociala funktionerna som matbutik, kultursal, restaurang och bar är samlade på en plats, på Torget. Genom att samla de mest aktiva funktionerna på ett ställe, snarare än att sprida de runt i trädgårdsstaden, ges det möjlighet för att differentiera trädgårdsstadens andra gemensamhetsområden och på så sätt ge de ett annat tempo, karaktär och atmosfär.

Tre vinterträdgårdar med olika tema är orienterade mot öst, nord och söder och bidrar till att bjuda in människorna i närområdet in i trädgårdsstaden.

Trädgårdsstadens inre präglas av det gröna landskapet i kombination med en gyllene träfasad som åldras vackert med tiden. Stora fönster ger god kontakt mellan inne och landskapet utanför. Den varmt röda tegelfasaden, som klär trädgårdsstadens utsida, relaterar till de omkringliggande byggnaderna och fortsätter in längs vinterträdgårdens höga gavelväggar. Vinterträdgårdens golv beläggs med marktegel.

”Dronning Ingrids Hage ska vara ett tryggt och kvalitativt hem för personer med demens, en god arbetsplats för de anställda, en öppen och inbjudande mötesplats för de anhöriga som ska locka både barn och vuxna till besök samt en attraktiv målpunkt för människorna i närområdet.”

Kontakt & Team

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Arkitekt

+47 480 707 36

Anna Nilsson

ansvarig arkitekt

Joel Hördin

ansvarig landskapsarkitekt

Daniel Asp

handläggande arkitekt

Anja Hole

handläggande arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...