Chalmers Samhälls­byggnad

Chalmers Samhälls­byggnad

I nya samhällsbyggnadshuset på Chalmers ska framtidens blivande arkitekter och ingenjörer mötas i fräscha och effektiva lokaler, designade för gränslöst samarbete. Målet har varit att skapa ”ett för Sverige unikt samhällsbyggnadskluster”.

Miljöer för kreativitet och skaparglädje

Sammanslagningen av de tidigare enskilda institutionerna arkitektur respektive bygg- och miljöteknik beslutades av Chalmers ledning 2016. Då hade omvandlingen av Helge Zimdals originalbyggnad redan inletts, och arkitekterna fick nya förutsättningar för sitt fortsatta arbete. Än större fokus riktades mot att underlätta samspelet mellan institutionerna och stimulera till fysiska möten mellan lärare, forskare och studenter. Resultatet är en attraktiv akademisk miljö med många både formella och informella mötesplatser. Det centrala kaféet, ett nytt bibliotek, samlade ritsalsplan och integrerade lunch- och studieplatser är exempel på arkitekternas strävan att stimulera kreativitet och skaparglädje.

Kund: Akademiska Hus
Plats: Göteborg, Sverige
Status: Färdigställt 2017
Bild: Kalle Sanner

En attraktiv akademisk miljö med många både formella och informella mötesplatser.

Entréplanet som husets hjärta

Entréplanet är platsen där människor möts. Här ligger biblioteket, verkstaden, ateljén och caféet grupperade runt ljusgården, husets nav där dagsljuset nu flödar fritt från det pyramidformade glastaket och där tidigare slutna väggar öppnats upp. Med god akustik och ett behagligt inomhusklimat är detta husets sociala hjärta, närmast sammansmält med det stora caféet dit alla är välkomna att fika, köpa lunch eller äta lunchlåda.

Det gamla biblioteket har flyttats till paradläge längs västfasaden och omvandlats till den akademiska miljöns skyltfönster för bildning och kunskap. Bibliotek och studieplatser kompletteras med Kunskapstrappan, ett multifunktionellt rum för både umgänge, presentationer och sammankomster. Helheten är en stor studiehall, befolkad närmast dygnet runt.

Samma ytor – olika syften

Alla ytor ska kunna användas för många olika syften, och flyta ihop snarare än delas upp. Samma pragmatiska filosofi återkommer i valet av det primära materialet: obehandlad furu. Det robusta är särskilt tydligt i källaren – förr mörk, ogästvänlig och outnyttjad – som gjorts ljus och inbjudande genom att öppna upp delar av bjälklagen. Här dominerar råa betongytor med mycket verkstad.

Plan 2 – 4 är flexibelt utformade och rymmer ritsalar för kandidatutbildningen samt institutionernas kontorsarbetsplatser. Lokalerna är ljusa och yteffektiva och kan enkelt ändras vid behov. Femte och översta planet är vinden med sluttande tak och synliga balkar, nu ombyggt för att härbärgera masterstudenter, exjobbare och personalens lunchrum.

Det var viktigt att behålla de ursprungliga volymerna och känslan av öppenhet. Att samtidigt nå de höga hållbarhetsmålen blev en stor teknisk utmaning.
Ulla Antonsson, ansvarig arkitekt

Höga hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålet är att nå Miljöbyggnad Silver, vilket är en stor teknisk utmaning i en gammal byggnad. Med höga ambitioner såväl arkitektoniskt som energimässigt har byggnaden tilläggsisolerats, fått ett nytt ventilationssystem och mer energieffektiv belysning.

Kontakt & Team

Kristina Olsson

Handläggande arkitekt

Anders Åkeflo

Handläggande ingenjör

Viktor Göthe

Arkitekt

Carl Molander

Ingenjör

Fredrika Georgsson

Ingenjör

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...