Centrum­drömmar – Framtidsvisioner för Halmstad

Centrum­drömmar – Framtidsvisioner för Halmstad

Halmstad är en stad som likt många andra städer kämpar för att bibehålla en levande stadskärna. Under pandemin drogs frågan om vad vår stadskärna egentligen kan vara och innehålla till sin spets. I projektet Centrumdrömmar undersökte vi hur vi tillsammans med Halmstadborna kan skapa ett nytt attraktivt centrum där vi kan mötas, inspireras och utvecklas. Vad drömmer du om att Halmstads centrum ska vara för dig?

Plats: Halmstad centrum
Projekt: Ideellt visionsprojekt av White i Halmstad, med utgångspunkt från berättelser från flera Halmstadbor
Projektperiod: dec 2020 – Juni 2021
Visualiseringar: White View

 

Stadens centrum har alltid varit en plats där människor möts för att utbyta såväl varor som tankar, känslor och idéer. Dagens stadskärnor utmanas på många fronter när konkurrensen från externa handelsområden, näthandel och distansarbete ökar.

Vi på White i Halmstad har i egen regi tagit tillfället i akt att använda vår kompetens till att vara en aktiv part i dialogen om Halmstad centrums framtid. Vad är specifikt för vår stad och vårt centrum?  På vilket sätt kan vi tillsammans vidareutveckla identiteten av vår stad? Hur kan vårt centrum anpassas för att attrahera både turister och oss som bor och verkar här i trakten, dygnet runt, året runt?

Som ett led i att vara en positiv röst, där vi värnar om vår lokala kontext, valde vi att lyssna in hur halmstadborna skulle vilja att Halmstads centrums framtid kan och borde vara – om de fick drömma fritt. Vi började med att bjuda in personer, i olika åldrar och från olika delar av hela kommunen, till digitala workshops. Utgångsfrågan i samtalen med halmstadborna var  ”Vad drömmer du om att Halmstads centrum ska vara för dig?”

Hur önskar du att ett offentligt vardagsrum skulle lysa upp ditt november?
Hur skulle du ta dig över Nissan om du fick tiotusentals olika val?

Därifrån har önskningar och drömmar uttalats och utvecklats. Samtalet fortsatte sedan med hur vi använder centrum idag och minnen och upplevelser i andra städer som har väckt någon speciell känsla eller stämning. Workshopen avrundades med att landa i formuleringen av nya drömmar för vårt centrums framtid.

Drömmarna som formulerats och sprungit ur samtalen har vi sedan kombinerat, regisserat och medvetet överdrivit för att sedan visualisera i visionära bilder. Bilder som kan väcka nya tankar och diskussioner – som en kickstart för fortsatt utveckling av våra centrumdrömmar för Halmstad.

”Mänsklig värme, snälla kom närmre” var ska vi träffas i slaskiga kvällen?
Vad kan vi skapa tillsammans om vi har alla möjligheter till hands?

Gemensamma nämnare i workshopdeltagarnas drömmar har kretsat kring att omfamna mångfald med kluster av småskaliga verksamheter, skapa nya kombinationer av upplevelser för olika målgrupper i olika prisklasser, öka kreativiteten i centrum genom gränsöverskridande kulturella evenemang, gestalta den offentliga miljön med inslag av lek och konstnärlighet, ta till sig innovativ teknik som kan inspirera till nya rörelser och hållbara livsstilar, levandegöra centrum under det mörka halvåret och synliggöra centrums identitet genom bland annat att skapa fler sätt att komma i kontakt med Nissan.

Hur vore det om Halmstad hade ett myller likt gatorna längs Seine? Hur får vi till mixen av olika kulturella sammanhang för att skapa aktivitet, diversitet och en levande stadskärna över dygnets alla timmar – öppet och tillgängligt för alla?

Vilken identitet har Halmstads centrum för dig?
Hade du hellre kollat på VM och lyssnat på Brassband, eller kollat på brassband och lyssnat på VM?

Med avstamp i det visionära vill vi visa att vi vill och vågar fråga och prata om de drömmar som spirar hos oss invånare. Med den här visionära bildserien hoppas vi kunna inspirera till en fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan spåna vidare om hur vårt gemensamma centrum kan se ut, innehålla och attrahera framöver.

Hur ska vi tillsammans skapa den stad och det centrum, där vi möts, utvecklas, stöts och blöts? Vad är viktigt och vad krävs för att alla ska få vara med och känna att Halmstad är vår plats, vår gemensamma stadskärna?

Har du input, möjlighet att samverka eller är nyfiken på mer kontakta gärna oss!

Kontakt & Team

Michelle Bengtsson

Michelle Bengtsson

Arkitekt

+46 721 58 31 61

Maxine Lundström

Lisa Wistrand

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...