Celsius, Uppsala

Celsius är ett kontors- och labbhus på Uppsala Science Park som har kallats Sveriges mest digitaliserade byggprojekt. Genom ett unikt arbetssätt har projektet genomförts i tid, strax under budget och utan kompromisser i utförande eller arkitektur.

Celsius är ett hus som tar självklar plats i Science Park samtidigt som det samspelar med sin omgivning. Den roströda kulören återfinns på flera byggnader i området och harmoniserar med omgivande bebyggelse. Fasaden har en distinkt detaljering som integrerar de naturliga fogarna mellan de prefabricerade betongelementen till en sömlös helhet. Den borstade ytan på betongelementen synliggör ballasten och skapar ett livfullt uttryck som kompletteras med detaljer i cortenstål.

 

Huset har olika skalnivåer vilket gör att nya detaljer dyker upp på olika avstånd. Från betongstommens kraftiga rutnät till glaspartierna och det varierade grafiska mönster som framträder på nära håll. Invändigt är byggnaden orienterad kring en ljusgård som blir byggnadens samlande rum. Här kombineras akustik och estetik i det karaktäristiska mönster av akustikpaneler i olika kulörer som sträcker sig hela vägen från bottenvåningen till taket.

Celsius är ett hus som tar självklar plats i Science Park samtidigt som det samspelar med sin omgivning.

Kund: Vasakronan
BIM-samordning/projektledning: Byggstyrning
Status: Färdigställt hösten 2020
Storlek/yta: Lokalytor: 10 000 kvm, BTA: Ca 12 500 kvm
Miljöcertifiering: LEED Platinum
Kostnad: ca 450 MSEK
Foto: Åke Eson Lindman

Sveriges mest digitaliserade byggprojekt

I Celsius har vi utnyttjat hela kraften i våra digitala verktyg. BIM-modellen laddas med så mycket information att den går att använda som enda bygghandling för hela projektet ned i minsta detalj. Resultatet är avsevärt färre fel och ändringar samt en fullständig digital tvilling för framtida förvaltning.

 

Samarbetet i projektet har stärkts av att alla konsulter arbetar i samma modell. Att Celsius är helt ritningslöst betyder också att VR-glasögonen har tagit plats på granskningsmöten och att byggarbetarna navigerat i modellen på en padda istället för att läsa på papper. Alla har tillgång till samma information och förändringar i modellen syns direkt hos montörerna på bygget. Att rätt information hittar till rätt person i realtid har ökat effektiviteten och produktiviteten i projektet. Tack vare det kunde projektet färdigställas enligt tidplanen trots det komplexa innehållet. Den första hyresgästen flyttade till och med in tre månader i förväg.

 

Projektet vann den globalt prestigefyllda tävlingen Building Smart International Awards 2020 i kategorin Construction som lyfter fram användningen av BIM under produktion.

quote
I Celsius har vi med ett digitalt arbetssätt som drivit BIM längre än någon tidigare gjort skapat god arkitektur som blivit både billigare och bättre för kunden, med färre kostsamma ändringar, en bättre förvaltningssituation och hög kvalitet i genomförandet.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Rätt modellering ger kostnadskontroll

Att kunna utgå från BIM-modellen istället för utsnitt på papper för upphandling, inköp och produktion gör också att det gått att få helt jämförbara anbud och en exakt uppfattning om hur mycket material som kommer att krävas vilket minskar svinn, sänker kostnader och ökar hållbarheten. Projektets slutkostnad är några miljoner under det investeringsbeslut som togs på programhandlingen utan avsteg i kvalitet eller innehåll.

 

Hållbarhet som gett extremt bra finansiering

Celsius miljöcertifierades med god marginal enligt LEED Platinum och finansieras genom gröna obligationer. Europeiska Investeringsbanken som utvärderar gröna projekt i hela Europa menade att Celsius var det bäst genomförda de någonsin sett, vilket gav Vasakronan de bästa lånevillkoren de någonsin fått. Riktigt hållbar arkitektur är byggnader som går att använda under lång tid, därför har Celsius också en stomme som är flexibel och enkelt kan förändras för att klara framtida förändringar. Projektet innehåller också ett antal miljöinriktade innovationer som fasadintegrerade solceller och regnvattenspolning av toaletter.

Kontakt

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Uppsala

anders.tvarana@white.se

+46 18 18 38 57

Anna Röjdeby
Aksel Alvarez Jurgueson
Anders Tväråna
Åsa Söderhielm
Jörgen Pell
John Nordmark
Mikael Lorensson
Young Ill Kim
Julia Sandgren
Moa Yombi
Libny Pacheco
Jens Modin
Joakim Loberg
Isabel Villar
Magnus Lindgren
Nicklas Centring
Tobias Olausson Sahlin
Helena Persson Lannér
Elin Rooth
Vladimir Ondejcik
Örjan Högberg
Sofi Nilsson
Patrik Buchinger
Malin Törnqvist
English
Svenska