Cambridges nya barnsjukhus

Cambridges nya barnsjukhus

Cambridges nya barnsjukhus blir ett toppmodernt och holistiskt sjukhus utifrån ett helt nytt sätt att tänka kring pediatrisk vård och forskning – ett sätt som fokuserar hela vårdmiljön kring barnen och deras familjer, snarare än deras sjukdomar. Sjukhuset är utformat i samarbete med Hawkins\Brown och Ramboll, och är den första i sitt slag som stöder en ny vårdmodell för fysisk och psykisk hälsa – allt inom ramen för en arkitektonisk vision med noll koldioxidutsläpp.

En integrerad vårdmiljö

Cambridge barnsjukhus är det första barnsjukhuset i Storbritannien som integrerar somatisk och psykiatrisk vård och för samman barn, deras familjer, läkare och forskare på samma plats för att främja samarbete och innovation inom det framväxande Cambridge Biomedical Campus (CBC), ett av Europas ledande kluster för biovetenskap.

Byggnadens utformning stöder en ny integrationsmodell, där sjukhusets många avdelningar är utformade för att dela resurser, skapa större operativ effektivitet och uppmuntra till samarbete för att skapa ett kunskapsutbyte mellan vårdpersonal, läkare och öka kontakt mellan patienter. Integrationen är tydligast på avdelningsnivå, där enheter för psykiatrisk och somatisk vård är samlokaliserade för att samla patienter i samma ålder, med liknande vårdbehov för att ha en holistisk syn på patienternas vård.

Det innebär en effektiv användning av lokaler och tjänster, och att personal som i dagsläget är utspridd på flera platser sammanförs. Ännu viktigare är att detta ger möjligheter att utbyta kunskap och nya insikter om vård av unga människor.

Kund: Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Cambridgeshire och Peterborough NHS Foundation Trust, University of Cambridge
Design Team Lead Consultant/ Project Manager: Turner & Townsend
Plats: Cambridge, UK
Status: Planeras öppna år 2025
Area: 34 700 kvm
Antal bäddar: 187
Visualiseringar: Hawkins\Brown Architects, White Arkitekter

Den nya modellen är den första i sitt slag i världen och syftar till att behandla hela barnet, inte bara de underliggande symtomen, genom att ta hänsyn till de psykiska konsekvenserna av långvariga sjukhusvistelser och de fysiska hälsokomplikationer som drabbar patienter med psykiska sjukdomar.

Design med empati

Genom omfattande dialogprocess med barn, föräldrar och vårdpersonal lärde vi oss vikten av empati – att barn som ser andra barn med sjukdomar som skiljer sig från deras egna bidrar till att främja empati, vilket i sin tur kan förbättra deras egen återhämtningstid. Barnen har också lyft fram att kopplingen till omgivningen och landskapet utanför är viktigt för en trygg och normal vardag, och för återhämtningen för patienter som vårdats länge.

För att skapa en plats som främjar empati är avdelningarna för psykiatrisk och somatisk vård organiserade kring stora ljusgårdar och utomhusgårdar, vilket ger dagsljus och utrymmen för lek och samvaro på alla våningar i byggnaden och ger samtidigt möjligheter att se mellan de två avdelningarna. Genom att placera en-patientrummen på utsidan av sjukhusets övre våningar har alla patienter utsikt över det omgivande landskapet och campusområdet, för att bidra till en läkande vårdmiljö och återhämtning.

Cambridge nya barnsjukhus möjliggör en radikal förändring av vårdmodellen för barn och ungdomar, och vi har arbetat hårt för att forma denna vision till en ny typologi för sjukvården. Det är den första specialbyggda anläggningen i sitt slag i världen och en förebild för hur vi bygger sjukhus i framtiden.
CRISTIANA CAIRA, PARTNER PÅ WHTE

Landskap som läker

Vår humanistiska och evidensbaserade designmetod grundar sig i kunskapen om att arkitektur och tillgång till utemiljöer av hög kvalitet har visat sig på påverka vårdtider och öka välbefinnandet för patienter, föräldrar och personal.

Utemiljöer under hela året finns på alla våningar i byggnaden. En stor innergård är sjukhusets lekfulla hjärta, och aktiverar bottenvåningen. Runt om innergården finns vinterträdgårdar på de olika våningarna. Stora terrasser kantar avdelningarna för psykiatri, dessa har även mindre innergårdar inne på avdelningarna.

I samarbete med ekologer och ingenjörer valdes träd- och växtarter ut, som växer på platsen för att skapa en resilient och en naturlig livsmiljö för fåglar och insekter. Man har särskilt byggt för hussvalor och andra hotade fågelarter.

 

Teamet från White Arkitekter, Hawkins\Brown och MJ Medical rådgjorde med ungdomar, deras familjer och personal för att säkerställa att utformningen av sjukhuset inspirerades av dem. Deras insikter säkerställer att vi levererar en komplett vårdmiljö – inte bara för ungdomar, utan för alla generationer.
Clinton Green, Design Team Project Director, Turner & Townsend

En livscykelbaserad strategi

Netto noll koldioxidutsläpp och hög miljömässig hållbarhet är projektets vägledande principer. En koldioxidstrategi för hela livscykeln har tagits fram, med hänsyn till utsläpp under hela projektets livslängd. Koldioxidavtrycket har begränsats genom att optimera byggnaden och materialanvändning, samtidigt som stommen är anpassningsbar till framtida förändringar.

Byggnadens klimatskal är på samma sätt optimerat för att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som det är utformat för att ge skugga åt byggnadens många fönster för att minska värmelaster.

Cambridge Children’s Hospital ritas av White Arkitekter i samarbete med Hawkins\Brown, tillsammans med MJ Medical och Ramboll UK, och Turner & Townsend.

Kontakt & Team

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

+46 703 15 86 77

Lienelle Geldenhuys

Arkitektur

Jake Ford

Landskapsarkitektur

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...