Bussdepå Gubbängen i Stockholm

Bussdepå Gubbängen i Stockholm

SLs bussdepå i Gubbängen är ett pilotprojekt som sätter en helt ny standard för SL vad gäller arbetsmiljö, miljöfrågor och arkitektonisk gestaltning. White har ritat anläggningen som inspirerats av en modern konsthall snarare än ett traditionellt bussgarage.

SLs mönsteranläggning

I december 2005 blev SL miljöcertifierade enligt ISO 14001. Parallellt med certifieringsarbetet påbörjades planeringen av den nya bussdepån i Gubbängen. Redan i samband med detaljplaneprocessen gavs miljö- och hållbarhetsaspekterna en central och mycket viktig roll.

Tanken föddes att denna skulle bli en mönsteranläggning, inte bara funktionellt och arkitektoniskt, utan också för hur man skapar en ”grön depå” där 90 biogasdrivna bussar ska härbärgeras mellan turerna.

 

Kund: AB Storstockholms Lokaltrafik
Plats: Stockholm
Projektets start/slut: 2006-2011
Status: Färdigställt 2011
Storlek/Yta: Plats för 90 st ledbussar, 30 000 m² mark, 5 100 m² BTA byggnader
Kostnad: 370 miljoner
Foto: Thomas Zaar

Vårt mål har varit att skapa en modern, trevlig arbetsplats med hög klass på arbetsmiljön. Verkstadshallarna delas in i flera mindre enheter med de välkända Per Albin-radhusen i Ålsten som förbild. Det ger en mindre skala som är mer bekant för de boende i närheten. Ambitionen var att skapa en anläggning med så hög nivå på design och materialval att en konsthall skulle kunna ta över om bussdepån flyttas i framtiden.

Ett projektanpassat miljöprogram togs fram med tydliga höga mål. De mest radikala inriktningsmålen var att energianvändningen, inklusive uppvärmning av bussarna, inte skulle överstiga 1800 MWh/år, att 90% av energin skulle vara förnyelsebar energi, samt att bussarna inte skulle värmas med el.

Depåns arkitektur visar hur solceller kan integreras på ett effektfullt sätt i verkstadens taklanterniner och trafikbyggnadens fasader.

Kontakt & Team

Dirk Noack

Dirk Noack

Arkitekt

+46 703 82 25 69

Thomas Rudin

ansvarig arkitekt

Susanne Klämfeldt

Stefan Rummel

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...