Brunnsparken, Göteborg

Brunnsparken, Göteborg

En ledstjärna i processen med nya Brunnsparken har varit hur göteborgarna själva vill att den välkända och historiska parken ska kännas, se ut och kunna användas. Bevarade historiska gångstråk, trygghetsskapande belysning och folkhälsofrämjande grönska är några av de element som ryms i nya Brunnsparken.

Grönare, tryggare och ljusare

Brunnsparken är Göteborgs äldsta park, vilket påverkat arbetet den nya skepnaden. Några av de gångstråk som historiskt funnits i parken syns nu som stråk av släta, lättgångna granitplattor som täcker marken.

Den karakteristiska kandelaberbelysningen från 1884 är restaurerad, ett val som visuellt knyter an till den välkända Såningskvinnan, i folkmun mer känd som Johanna-statyn.

Kund: Park och Naturförvaltningen Göteborg
Status: Färdigställt 2020
Storlek/yta: 2250 kvm
Foto: James Silverman

Nya Brunnsparken – grönare, tryggare och ljusare!
Vi bjöd in både allmänheten och experter för att ge kommentarer och synpunkter på den nya parken. Tack vare dessa samtal fick vi otroligt viktiga insikter, som har varit helt bidragande till att parken utvecklats i en välkomnande, grön och ljus riktning.
Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt

Vi har också lagt tonvikt på belysningen, för att parken ska kännas trygg även nattetid. Lägre belysningsstolpar gör att skuggor faller mjukare, växtbäddarna har inbyggd, dämpad belysning och över kanalens vatten skapar lampor ett lekande ljusspel på muren intill. Och samtidigt som träden är färre, framstår parken både som ljusare och grönare än tidigare.

Dialogen med stadens invånare har också resulterat i raka och tydliga gångstråk, som gör parken mer lättillgänglig. Dessutom har parken fler sittplatser, större gröna ytor, mer ljus och plats för tillfälliga aktiviteter, uppträdanden och evenemang. Längs kanalen sträcker sig en lång träbänk där glass- och kaffesugna kan ta en paus i solen. Med perenner i upphöjda blomsterbäddar kommer växterna närmre betraktaren, samtidigt som de fungerar som hem för viktiga pollinatörer i en annars relativt kompakt stadsbebyggelse.

Tidigare har Brunnsparken varit svåranvänd och upplevts som mörk och trist. Vi har velat komma ifrån det och istället skapa en användbar, grön oas mitt i staden, som blir naturlig och trygg för göteborgarna oavsett om de stannar länge eller passerar snabbt igenom.
Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt

Kontakt & Team

Linda Ekman

Jonathan Anderson

Alexander Henriksson

Charlotta Råsmark

Andreas Milsta

Viktor Sveding

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...