Bromma sjukhus

Bromma sjukhus

När Bromma sjukhus transformeras är visionen att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus, med tydlig förankring i lokalsamhället. Här ska en rad olika vårdverksamheter samsas, inte minst med ett stort fokus på äldres vårdbehov, genom att befintliga verksamheter som geriatrisk vård, minnesmottagning och rehab kompletteras med ett nytt vård- och omsorgsboende. Med hjälp av transformation och återbruk förvandlas en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor.

Kund: Skanska Sverige, Vectura fastigheter
Plats: Stockholm
Status: Pågående
Storlek/yta: 33 000kvm
Bild: White

En gestaltning som tar vara på och förbättrar det befintliga

Byggnaden som idag är Bromma sjukhus uppfördes på 70-talet och var en del av Beckomberga mentalsjukhus. Under åren har många bostäder byggts i området vars karaktär har förändrats, medan sjukhusbyggnaden förblivit sig lik och därmed upplevts som allt mer isolerad i förhållande till närområdet. En viktig uppgift blev därför att tydligare förankra byggnaden i Bromma och bidra till närområdets identitet.

Vad innebär det egentligen att “vitalisera” en byggnad? Utifrån denna frågeställning har utgångspunkten hela tiden varit att ta vara på den befintliga kvaliteterna och identifiera förbättringsmöjligheter.

De tillägg som har gjorts, alla med inslag av ljust trä, är alla distinkta och bidrar till ett hus i samklang med närmiljön. Nya ljusa entréer och sänkta fönsterbröstningar ökar interaktionen mellan inomhusmiljön och livet utanför, även för den som till exempel sitter i rullstol. De nya stora balkongerna och tre nya takterrasser med planeringar tillskapar värdefulla utomhusmiljöer för det nya vård- och omsorgsboendet.

Utvändigt rustas plåtdetaljer upp och gamla grå färgen ersätts med en varm rödbrun färg som interagerar bättre med teglet och ger ett ansiktslyft.

En bänk anläggs längs med hela den södervända entrésidan och nya entréer och skyltfönster för lokalerna i gatuplan bidrar ytterligare till känslan av en byggnad som går från att vara ett sjukhus till att vara ett hus med plats för så mycket mer.

För den interiöra gestaltningen blev våren som symbol för livskraft och förnyelse, det övergripande temat. Inomhusmiljöerna utmärks av en hög grad av materialitet, genomtänkt belysning och generöst dagsljusinsläpp. Ljusa färger och träinslag skapar en välkomnande, levande och inkluderande atmosfär. Lokalerna utformas och möbleras med behoven hos alla människor i åtanke, oavsett generation och funktionsnedsättning. För att skapa en så hög grad av orienterbarhet som möjligt har vi jobbat i nära samarbete med Begripsam, som tillhandahåller fokusgrupper bestående av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Entréhallen revitaliseras med ny intuitiv skyltning, en omarbetad reception och ett delbart, större samlingsrum i anslutning till de publika delarna, för att skapa en öppen atmosfär. Här finns också en ingång till restaurangen, utöver den som finns på gatan. I korridorerna möbleras de gemensamma ytorna på ett välkomnande sätt som underlättar för in möten mellan vårdtagare och besökare. Genom att skapa flera miljöer än de kliniska skapas ett hus som upplevs just som ett hus, snarare än ett sjukhus.

ReCapture och återbruk skapar formstarka miljöer

I källarvåningen finns den nya omklädningsavdelningen. Den ersätter de tidigare spridda omklädningsrummen, som då frigör fler ytor för vård. Avdelningen formas med stor omsorg och blir en tydlig plats för möten och vila för alla som jobbar i huset. Med hjälp av återbruk får den en helt unik karaktär. Genom vår nya tjänst ReCapture, som kopplar samman en 3D-scanning av byggnaden med BIM-modellen, kunde vi i ett tidigt skede identifiera vilka kvaliteter och material som gick att behålla eller återbruka på en ny plats. Inventeringen av byggdelarna gjordes sedan i nära samarbete med Kjellgren Kaminsky arkitekter och besluten kring vilka delar som skulle bli föremål fattades tillsammans med Vectura och Skanska, som är entreprenör. I den nya omklädningsavdelningen används byggdelar från de gamla vårdavdelningarna på de övre planen. Här återbrukas tegel, dörrar, tvättställ och wc-stolar. Undertaket görs av gamla massiva trädörrar och 600 gamla plåtskåp kommer att renoveras och bli nya omklädningsskåp för personalen.

Ett projekt med höga hållbarhetsambitioner

Bromma sjukhus kommer certifieras enligt LEED Gold. För att inspirera fler till att våga satsa på liknande projekt och för att skapa ny kunskap har Vectura låtit Bromma sjukhus ingå i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, där fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning.

“Den fysiska miljön har stor påverkan på vårt mående. Bromma sjukhus är ett fantastiskt exempel på hur vi med hjälp av transformation, återbruk och stort fokus på hållbarhet kan skapa framtidens vårdmiljöer, som blir mer än bara kliniska miljöer och som tack vare  husets historia de olika lagren och årsringarna får en helt egen karaktär. Med förhållandevis små medel har vi kunnat anpassa byggnaden till moderna krav på funktion och form”, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt.

Kontakt & Team

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

+46 703 34 97 89

Linda Mattsson

ansvarig arkitekt

Charlotte Ruben

ansvarig arkitekt vårdplanering

Jens Hansson

Anna Wretlind el-Sayed

Katarina Nilsson

Helen Biddle

Åsa Carlestam

Noor Ismail

Elsa Törnros

Björn Johansson

Malin Alenius

Patrik Buchinger

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...