Borgmästar­­ängen, Sigtuna

Borgmästar­­ängen, Sigtuna

Nu har Borgmästarängen, entrén till Sveriges första stad Sigtuna, invigts. Vi har arbetat med landskapsarkitektur och belysning för att skapa en trygg och levande stadsdelspark där människor i alla åldrar kan träffas.

Borgmästarängen i Sigtuna har förvandlats från en plats som många upplevt som otrygg och utan större vistelsevärden till att bli ett grönt hjärta i staden, en naturlig plats för alla åldrar. Platsens unika karaktär och det centrala läget har legat till grund för gestaltningen. Här har vi tagit tillvara på det uppskattade söderläget och utblickarna över vattnet.

Kund: Sigtuna kommun
Plats: Sigtuna
Status: Färdigställd
Foto: Mats Håkanson

Ett grönt hjärta i staden – Borgmästarängen i Sigtuna är invigd.
En generös trappa tar hand om nivåskillnaden och bjuder in till parken. Här finns nu artrika planteringar, en flexibel öppen gräsmatta, lekplats, dansbana och varierade sittplatser som ger nytt liv till platsen.
Cecilia Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt

Den nya mötesplatsen som vi utformat på uppdrag av Sigtuna kommun, ska bjuda på något för alla; lek, rekreation, umgänge och fest. Sigtunas identitet som trästad förstärks i valet av material och kulörer som används i den nya parken. Artrika planteringar ger ekosystemtjänster som biodiversitet, pollinering och dagvattenhantering som tillsammans med träden ger fina upplevelsevärden och goda förutsättningar för såväl växter som djur.

Upprustningen är första steget i att lyfta Sigtuna stad ytterligare ett snäpp som ett av Sveriges finaste besöksmål. Nästa steg är arbetet med hamnplanen, Strandpromenaden och Stora gatan.
Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande

Bild: Moramast/Kola productions

Den nya belysningen har gestaltats för att parken ska bli en attraktiv mötesplats också under mörka timmar. Ljusmiljön karakteriseras av den öppna, mörka gräsytan som omgärdas av belysta stråk och platser. Huvudstråket genom parken har fått en mjuk, indirekt belysning som ger ett fint ljus till människors ansikten.

Vid lekplatsen och dansbanan används vajerspänd belysning som tillsammans med strålkastare och integrerat ljus bidrar till en festlig och stämningsfull karaktär. Sittplatserna är belysta med en projektanpassad ”läslampa” i samma kulör. För att skapa en mer vilande gestaltning och minska ljusföroreningar släcks allt uppåtriktat ljus nattetid.

Kontakt & Team

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 32 73

Clara Fraenkel

Ljusdesign

Erik Miron

Landskap

Sofia Palmer

Landskap

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...