Biotopia i Uppsala

Biotopia i Uppsala

I oktober 2007 slog Biotopia upp portarna efter att ha varit stängt under flera år för renovering. Det gamla Biologiska museet från 1910 lever kvar i sitt unika hus med sin naturromantiska atmosfär från sekelskiftet, men allt är ändå… helt nytt!

Ett modernt museum från 1910

När museet skulle väckas ur sin slummer och rustas upp stod vi inför flera utmaningar: Museet och den omoderna utställningsformen med dioramor (tittskåp) skulle förvandlas till ett modernt, interaktivt biologiskt centrum, öppet för allmänheten, men med ett pedagogiskt uppdrag riktat mot barn och ungdomar, Biotopia.

Den delvis skyddsvärda byggnaden skulle dessutom förses med en ny entré och tillgänglighetsanpassas invändigt, vilket skulle kräva godkännande både från Upplandsmuseets antikvarieexpertis och från de kringboende.

Kund: Uppsala kommun
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt 2007
Projektets start/slut: 2006-2007
Foto: Nina Broberg

Byggnaden har sin egen mångfald där jugendetaljer, interaktiv teknik, grodakvarier, laboratoriebänkar och uppstoppade älgar lever sida vid sida.

Den nya tillbyggnaden fungerar nu som huvudentré med bemannad reception. Tillbyggnadens placering gjorde det möjligt för museet att sträcka sig ut med ”ett skärmtak” mot det gång- och cykelstråk som korsar parken, men skapade också bra samband mellan nya utställningsytor i källarplan och dioramautställningen en trappa upp. Det gav möjlighet till att utvidga rörelseloopen genom byggnaden till en åtta, men innebar också att en anställd kunde övervaka hela museet, vilket visade sig vara en ekonomisk realitet.

Ett café placerades i den gamla entrén, som ett naturligt stopp på vägen igenom byggnaden, med uteservering på trappan utanför. Ett av dioramorna offrades för att ge plats åt en kombinerad labsal/samlingssal med fantastiskt ljus och 10 meter i takhöjd. Dioramorna restaurerades och hottades upp med nytt ljus och ljud. Tillbyggnadens glasfasader utformades i diskussion med Ulla Fries, vars konstnärliga utsmyckning i form av ett fantasidjur täcker den östra långsidan.

I den färdiga byggnaden spelar gammalt och nytt mot varandra, sammanhållet med hjälp av några få material: slipade betonggolv/terrazzo, målade träpaneler och smidesdetaljer. Byggnaden har sin egen mångfald där jugendetaljer, interaktiv teknik, grodakvarier, laboratoriebänkar och uppstoppade älgar lever sida vid sida. Den ursprungliga byggnaden fick sin vind tilläggsisolerad vid ombyggnaden, men den väntar fortfarande på en omputsning, som kommer få de ursprungliga detaljerna att framstå tydligare.

Det nya Biotopia är ett spännande och lustfyllt komplement till skolans undervisning på alla nivåer liksom en central mötesplats för allmänhet, skolor, föreningsliv och forskare inom naturvetenskap. Sist men inte minst är Biotopia en mötesplats för besökare i alla åldrar.

Biotopia har tagits emot väl av Uppsalaborna. 60.000 besök registrerades under det första året. Varje dag kommer flera skolklasser till museet för få guidning, genomföra exkursioner i parken eller laborationer i labsalen. Just labsalen fyller en viktig funktion, eftersom många friskolor idag helt saknar NO-salar.

Kontakt & Team

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

+46 703 34 97 89

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...