Bee Connected

Bin har en avgörande roll i vårt ekosystem. När städer växer sig tätare, samtidigt som antalet bin minskar är det av yttersta vikt att ta hand om dessa, våra hårt arbetande naturvårdare. Bee Connected var en pop-up park på 2016 års Gothenburg Green World Festival för att hylla deras bidrag till vår värld.

Vikten av grön infrastruktur

Forskning visar att en rad bi-arter kan frodas i urbana miljöer i samma utsträckning som jordbruksområden och naturreservat. När stadsförtätning ökar samtidigt som grönytor minskar, hur kan vi förstärka gröna länkar för att stödja ekosystemtjänster?

 

Ett möjlighet kan vara så kallade Pocket Parks eller pop-up-parker. Gröna fickor där naturen och ekosystemtjänster får ta plats i en allt tätare urbaniserad stadsmiljö. Bee Connected var en pop-up-park på Avenyn, uppbyggd av olika nivåer av hexagoner som fungerar som planteringskärl. De innehåller växter, vatten och material som gynnar bin och andra pollinatörer. Varje stapel symboliserar kvarter med gröna väggar, tak och gårdar som förstärker och binder ihop stadens gröna platser.

Pollinering av insekter är det som gör livet på jorden möjligt; bin spelar en särskilt viktig roll.

Kund: Chalmers, Mareld och White
Plats: Göteborg, Sweden
Status: Färdigställt 2016
Foto: White

De sexkantiga "stadsblocken" som fungerar som växtbäddar; fylld med hälsosamt godis för att locka och nära bin och andra pollinerande insekter.

Åtgärder som sedumtak och gröna väggar en bra start för att stärka pollinerande insektsarter, men vi har mycket mindre kunskap om när det gäller hur förbindelserna mellan olika gröna områden fungerar. SMoG, The Spatial Morphology Group vid Göteborgs Chalmers tekniska universitet, som bedriver stadsbyggnadsforskning inom urbanmorfoligi, forskar bland annat på detta område och utvecklar en ny metod för att förbättra gröna länkar och skapa mer sammanhängande gröna strukturer för att öka chansen för överlevnad för bin och andra pollinerande insekter i staden.

Kontact & team

Linda Ekman

Linda Ekman

Göteborg

linda.ekman@white.se

+46 31 309 56 11

Ulrika Bergbrant
English
Svenska