Bassängkajen

Bassängkajen

Bassängkajen, vårt egenritade kontorshus, i Malmö är ett av de två första svenska projekten med en precertifiering på Platinumnivå enligt LEED. Här har vi haft förmånen att få planera och inreda vårt nya kontor på ett sätt som stämmer väl med vårt sätt att arbeta.

Modern och miljövänlig arkitektur

Bassängkajen bidrar med sin moderna och miljövänliga arkitektur till att utveckla området på Universitetsholmen i Malmö. Byggnaden består av två huskroppar som är sju våningar höga. Stora fönster mot vattnet ger både en fantastisk utsikt och dagsljus långt in i byggnaden.

På bottenvåningen finns möjlighet att inrymma caféer och annan service för att skapa en levande miljö och en naturlig samlingsplats för de människor som rör sig i området.

Kund: Skanska Öresund
Plats: Malmö
Storlek/yta: 22 500 kvm BTA
Status: Färdigställt 2012
Foto: Ole Jais

Som hyresgäst i byggnaden har vi haft förmånen att få planera och inreda vårt nya kontor på ett sätt som stämmer väl med den kreativa verksamhet vi bedriver.

Kontorsfastigheten präglas av energieffektivitet och miljöhänsyn. Genom en rad olika åtgärder har man sett till att energianvändningen blir minst 25 procent lägre än Boverkets normer och därigenom också uppfyller kraven för EU:s initiativ ”Green Building”. Fastigheten använder enbart fjärrvärme och fjärrkyla, och en viktig del av energistrategin har varit att skapa energieffektiv ventilation och effektiv värmeåtervinning samt bygga fastigheten med ett tätt och välisolerat klimatskal.

Man har också tillämpat en rad andra metoder för att minska fastighetens totala miljöpåverkan och uppnå Platinumnivå, den högsta nivån av miljöcertifiering enligt LEED. Exempelvis kommer elektriciteten från förnybara källor, de flesta takytorna består av gröna sedumtak, allt virke är certifierat och stor kraft har lagts på att skapa ett inomhusklimat av hög kvalitet, med förbättrat luftflöde och material med låga emissioner.

Som hyresgäst i byggnaden har vi haft förmånen att få planera och inreda det nya kontoret på ett sätt som stämmer väl med den kreativa verksamhet vi bedriver. Utifrån Skanskas standardkontor har vi med små medel förädlat och förhöjt intrycket för att skapa ett så hållbart och inspirerande kontor som möjligt. Som exempel kan nämnas den genomgående liggande träpanelen. Den inre gestaltningen utgår ifrån arkitektens materialpalett såsom betong, trä, glas, lera och textil. Resultatet är nöjda medarbetare och en uppskattad mötesplats för såväl interna som externa evenemang.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...