Bantorgsparken

Bantorgsparken

Den centralt belägna Bantorgsparken vid Linköpings resecentrum har rustats upp och blivit en attraktiv, intressant och funktionell närpark med många parkkvaliteter. Parken är nu en självklar plats för nya möten i kvarteret.

Strategiskt läge i ny skrud

Bantorgsparken är idag ett viktigt parkrum för de boende i stadsdelen Vasastaden. Det strategiska läget i staden med närhet till resecentrum gör den även till en del av ett promenadstråk och en tillgång för intilliggande verksamheter och besökare från andra stadsdelar.

Parken var i behov av upprustning och på uppdrag av Linköpings kommun har vi tagit fram en ny gestaltning.

Kund: Linköpings kommun
Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2021
Projekt start/slut: 2020-2021
Storlek/yta: 4000 kvm
Foto: Ken Pils

Med strategiska insatser har vi tagit vara på kvaliteter och lyft parkens attraktivitet och användbarhet.

Kopplingar inom och mot omgivningen har setts över för att stödja naturliga stråk i området och skapa en tryggare park.

Lek- och vistelsevärden har uppgraderats genom att sliten lekutrustning har bytts ut och kompletterats med naturlek i befintlig och nyplanterad grönska. Nya ytor för att sitta och mötas har skapat förutsättningar för en ”lunchpark” som kan nyttjas av intilliggande restauranger och arbetsplatser.

En italiensk plaza med uteservering för restaurang har skapats under befintliga trädkronor där linspänd belysning bidrar till en mysig medelhavskänsla såväl dag som kvällstid och markerar en av parkens entréer.

Kontakt & Team

Caroline Lindqvist

Caroline Lindqvist

Landskapsarkitekt

+46 721 73 32 92

Linnea Zenkert

Landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...