Armémuseum

Armémuseum

I anrika Artillerigården ligger ett av Stockholms mest intressanta museer. Armémuseum skildrar Sveriges militärhistoria från vikingatid till nutid med fokus på hur människor påverkats av krig och konflikter. Under 90-talet stängdes museet och har efter totalrenovering utsetts till Sveriges bästa museum.

Artillerigården uppfördes mellan åren 1763–77 för Kungliga artilleriregementets räkning. Arkitekt var överintendenten Carl Cronstedt. 1877 flyttade verksamheten och istället öppnade ett artillerimuseum.

I början nittiotalet underkändes museets konserveringsateljéer då de inte uppfyllde arbetsmiljökraven. På uppdrag av Statens fastighetsverk togs ett ombyggnadsförslag fram vilket kritiserades hårt av Riksantikvarieämbetet. Då fick White överta uppdraget, som sträckte sig från programskedet med olika utredningsalternativ till projektering och uppföljning under byggskedet.

Kund: Statens Fastighetsverk
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 1999
Foto: Max Plunger

Ombyggnaden genomfördes med stor hänsyn till både byggnadens kulturhistoriska och miljö och projektet drevs i nära samarbete med beställare och hyresgäst.

Att anläggningens två flyglar inrymde hyresgäster inom vitt skilda områden innebar en utmaning. Efter en övergripande utredning för hela kvarteret, tog White fram lokalprogram för de olika organisationerna. Detta resulterade i att alla externa hyresgäster koncentrerades till den västra flygeln och museets verksamheter till den östra.

Projektet genomfördes i två etapper. I den första byggdes östra flygeln om till kontor, verkstäder, konserveringsateljéer och nytt bibliotek. En omfattande ombyggnad där planlösningen delvis ändrades.

I den andra etappen byggdes huvudbyggnaden om till nya utställningslokaler för museet med entrékassa, museibutik och restaurang på bottenvåningen samt en ny hörsal på vindsvåningen.

Ombyggnaden genomfördes med stor hänsyn till både byggnadens kulturhistoriska och miljö och projektet drevs i nära samarbete med beställare och hyresgäst.

Kontakt & Team

Bo Hofsten

Bo Hofsten

Arkitekt

+46 702 03 32 30

Håkan Langseth

Ansvarig arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...