Armaturen, Linköping

Armaturen, Linköping

En gång i tiden arbetade tusentals Linköpingsbor på Nordiska Armaturfabrikerna. Nu har området transformerats till en av stadens mest spännande platser – en levande stadsdel i ett undangömt område fyllt av kontors-, industri-, och fritidslokaler.

Projektet Armaturen har väckt en hittills isolerad del av staden ur sin törnrosasömn och utvecklingen av området med de nya verksamheterna lockar människor allt längre in i området.

Byggnadernas historia framhävs genom kontrasterna mellan det gamla och det nya. I de första etapperna av omvandlingen av området fokuserade vi på restaurering av befintliga kontorslokaler, etablering av skollokaler för teori- och praxisutbildning, utemiljön samt påbyggnaden av den mest karaktärsfulla industrihallen.

Kund: Mabro
Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2021
Foto: Ken Pils

Visionen för området är en levande stadsdel med blandade funktioner såsom, industriskola, kontor, gym, restaurang, kontor och i ett längre perspektiv även bostäder och hotell.

Påbyggnadsprojektet Armaturen 306 är den mest påtagliga indikatorn för områdets förvandling från isolerat verksamhetsområde till en levande stadsdel. Vi var involverade i processen från start och tog fram en masterplan för området som beställaren kan luta sig mot vid framtida om- till- och nybyggnation på fastigheten. Vi gjorde även en antikvarisk utredning för hela fastigheten för att  säkerställa att utvecklingen av området blir en förädling i rätt riktning.

En del av den gamla fabrikslokalens stora hall kompletterades med ett entresolbjälklag och en påbyggnad i trä i tre våningar, en yta på cirka 5000 kvm. Ytterväggarnas KL-trä exponeras i påbyggnaden vilket ger ett bra rumsklimat och en tydlig karaktär som samspelar väl med den tunga tegelarkitekturen från förra seklet.

Utmaningen i projektet har varit fasadmaterialet. Tät dialog med stadsbyggnadskontoret och antikvarie ledde oss fram till en perforerad, sinusformad plåt i en kulör som ligger som en krona på Armaturen och blir ett tydligt tecken för områdets påbörjade transformation.

Påbyggnadsprojektet i KL-trä ingår i det nationella forskningsprojektet Timber on Top och resultatet från forskningsprojektet ska bli en best practise guide för påbyggnader i trä!

Kontakt & Team

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

+46 766 39 46 28

Sandra Sydbom

Projektledare

Cristina Danielsson

Arkitekt

Susanne Klämfeldt

Arkitekt

Johan Svartnäs

Arkitekt

Carin Edlund

Arkitekt

Viktor Stoltz

Byggnadsingenjör

Raymond van der Heijden

Arkitekt

Ingrid Ehrnebo

Inredningsarkitekt

Jan Perotti

Antikvarie

Evelina Regenius Jouper

Antikvarie

Vitalya Mokhava

Miljöspecialist

Torbjörn Eliasson

Ljusdesigner

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...