Arbetsmiljö­verket

Arbetsmiljö­verket

Arbetsmiljöverkets nya kontor består till 80 procent av återbrukade möbler från fyra av myndighetens tidigare lokaler. Med en tydlig färg- och ljussättning och gedigna exponerade material andas kontoret sammanhållning, trovärdighet, kvalitet och professionalitet.

Arbetsmiljöverket nya kontor har utvecklats med en strategi kring hållbar inredning, där parametrar som livslängd vägs in. Totalt har 80 procent av möblerna i det nya kontoret återbrukats från myndighetens tidigare kontor – främst handlar det om mötesbord, arbetsbord och stolar. Vissa möbler renoverades även och dessa valdes ut med stor noggrannhet för en minimerad miljöpåverkan.

Inredningen har utformats utifrån ledorden tillit, arbete och återhämtning och stor vikt har lagts vid de ytskikt som är nya tillägg i lokalen. Ett starkt färgkoncept baserat på Arbetsmiljöverkets profilfärger bär på ett lekfullt och kreativt sätt upp de befintliga möblernas olika karaktär. Detta koncept har varit en förutsättning för att kunna återbruka en så stor andel möbler och för att det ska kännas som en ny sammanhängande helhet.

Tillsammans med en väl avvägd ljussättning skapas en harmoni som förenar myndighetens olika delar och arbetssätt. Vi har även arbetat med en hög tillgänglighetsnivå och att skapa en trivsam miljö för alla som vistas i lokalerna. Kontrastverkan och val av kulörer bidrar till orienterbarhet, trygghet och igenkänning. Taktila material ger en gedigen känsla och tydliga hänvisningar.

Kund: Arbetsmiljöverket
Plats: Solna
Projekt start/slut: jan 2020 – jan 2021
Status: Färdigställt
Foto: Anders Bobert

Inredningen har utformats utifrån ledorden tillit, arbete och återhämtning.

En tilltalande ljusmiljö som stöttar arbetet

Våra ljusdesigner har arbetat nära myndighetens ergonomer, elektronikkonsulten och hyresvärden. Det viktigaste för arbetsplatsbelysningen var att ge tillräckligt med ljus för att utföra arbetsuppgifterna, minska risken för bländning, undvika flimmer och möjliggöra för medarbetarna att anpassa ljusnivåerna efter sina egna behov, vilket också skulle bidra till att minimera energiförbrukningen. Vertikalt ljus på väggarna och indirekt ljus i taket var också en viktig del av konceptet. Vi utformade även belysningen i matsalen, loungerna och receptionen, där fokus låg på att skapa en tilltalande ljusmiljö där människor trivs. Återbruk blev ett viktigt inslag även gällande ljussättningen, då en del befintliga miljöbelysningarmaturer från Arbetsmiljöverkets tidigare kontor återanvändes.

Ett nytt arbetssätt

Projektets vision var att omarbeta organisationens arbetssätt successivt och möta medarbetarnas behov av ett varierat arbetssätt. Vi har stöttat organisationen på vägen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt med kompetenser inom inredningsarkitektur, ljusdesign och projektledning. Projektledarens roll har bland annat varit att samordna återbruket i projektet. Inledningsvis gjordes en inventering kring vad som kunde återbrukas, med förslag på vilka delar som kunde bevaras. Ett exempel var att behålla trägolvet genom enklare renovering i stället för att lägga över en ny textilmatta. I uppdraget ingick även att definiera vilka möbler som kunde användas direkt och vilka som behövde tvättas, repareras, målas, byggas om eller säljas eller skänkas vidare.

Arbetsmiljöverkets kontor består både av aktivitetsbaserade arbetsytor, flexibla arbetsplatser och fasta arbetsplatser. Arbetsytorna delas upp i olika zoner, baserade på grad av aktivitet och koncentration. Här finns samarbetsytor i form av projektbord och celler för mindre sammanhang, som exempelvis loungeytor. Andra ytor fokuserar på koncentration och individuellt arbetet. Övergripande i arbetsmiljön tar textilier och grönska plats för ökad trivsel. En utställningsvägg berättar historien och värdet av en bra arbetsmiljö med människan i fokus, vilket är Arbetsmiljöverkets kärna.

Kontakt & Team

Malin Norling

Malin Norling

Inredningsarkitekt, Kvalitetsledare

+46 721 73 30 95

Isabel Villar

Ljusdesign

Johanna Jerremalm

Projektledning

Magnus Lindgren

Inredning

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...