Albinsro förskola i Halmstad

Albinsro förskola i Halmstad

På Albinsro förskola sammanflätas äventyrslust och upptäckarglädje med naturnära lek och utomhuspedagogik. Med barnets blick i fokus har vi skapat en gård fylld av vinklar och vrår som eggar nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Upptäckarglädje och naturnära lek

I den snabbt växande stadsdelen Ranagård i utkanten av Halmstad har behovet av en ny förskola tillgodosetts med en nybyggd förskola på Albinsro. Förskolan som har plats för 70 barn är fördelade på fyra avdelningar i markplan med direktkontakt till den gröna gården.

Gränsen mellan ute och inne suddas ut när ateljedörrarna öppnas och barnen kan ta med kastanjer eller gulnade löv in i sitt skapande eller dra ut stafflit på trädäcket och måla med solen på näsan. Gården har även ett eget uteklassrum med plats för lek och lärande under tak.

Kund: Halmstad kommun
Plats: Halmstad
Status: Färdigställt 2023
Foto: Stephan Bozic

På gården finns plats för fartfyllda lekar i form av en öppen bollplan, snirklande cykelslingor och gömda stigar. Både små och stora barn utmanas i sin motorik och balans med klätterredskap och inte-nudda-marken-bana.I barkcirkelns mitt står två lekstugor med tillhörande träfigurer som triggar fantasin och skapar förutsättningar för nya rollekar och karaktärer.

Gården har flera odlingslådor, fruktträd och bärbuskar som främjar nyfikenhet och glädje kring mat och dess ursprung. Runt om i planteringarna samsas lingonris med vinbärsbuskar, smultron och björnbär. Bland träden återfinns flertalet fruktträd som aprikos, körsbär och äpple. Allt detta kan barnen smaka, lukta och känna på som en del av upptäckarglädjen i att få smaka något nytt samtidigt som årstidsväxlingarna på ett konkret vis gör sig påminda

Att arbeta med ekosystemtjänster kopplat till pedagogik har varit en central del i skapandet av gårdsmiljön. Här kan barnen följa regnets väg, undersöka binas boplatser, delta i odling från frö till grönsak eller se hur fjärilar samlar nektar. På så vis får barnen en förståelse för naturen och dess betydelse för oss människor.
Sofie Stagnebo

En trädridå har kunnat sparas och utgör en viktig del av att skugga gården och skapar ett gynnsamt mikroklimat. Flertalet nya träd bidrar också till skugga samtidigt som det verkar bullerreducerande, filtrerar och renar luften. Vid kraftiga regn samlas vattnet i ett stenlagt svackdike som infiltrerar och fördröjer dagvattnet innan det rinner vidare.

Kontakt & Team

Sofie Stagnebo

Sofie Stagnebo

Landskapsarkitekt

+46 721 73 32 95

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...