Aktivitetsparken i Ryd

Aktivitetsparken i Ryd

På uppdrag av Linköpings kommun har vi förvandlat en av stadens större aktivitetsparker från en sliten och eftersatt plats till en attraktiv och trygg park för aktiviteter och möten. Platsen har utvecklats till att nå sin fulla potential som aktivitetspark och tillgång för invånare i stadsdelen Ryd.

Med barnens behov i fokus

White har tagit fram en ny gestaltning med fokus på barn. I dialog med medborgare och skolor i området genom sociala medier och workshops har jämställdhet, mångfald och lekvärden diskuterats. Av dialogerna framkom behov som arbetats in parkens nya gestaltning.

Parkens småbarnslek har utvecklats med olika aktiviteter för rörelse och utforskande med både lekutrustning och naturlek.

Kund: Linköpings kommun
Plats: Linköping
Projekt start/slut: 2020-2021
Status: Färdigställt 2022
Storlek/yta: 9000 kvm
Foto: Ken Pils

En del av parken har vigts åt sinnlig stimulans - en längtan som framkom i workshop med elever från närliggande särskola.

I parkens hjärta har en mötesplats skapats med sittplatser, grönska och ett mönstrat golv som ger aktivitetsparken sin egen identitet. Parkens befintliga skate- och multisportytor samt läktare har utvecklats och uppgraderats.

Sargen till multisportarenan har tillsammans målats av en konstnär och ungdomar i området för att skapa delaktighet och tillhörighet till platsen.

Kontakt & Team

Caroline Lindqvist

Caroline Lindqvist

Landskapsarkitekt

+46 721 73 32 92

Linnea Zenkert

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...