Agora, Linköping

Agora, Linköping

Agora är en kreativ mötesplats i form av en modern och spännande kulturbyggnad. Byggnaden, som inte har några baksidor, är ett vardagsrum och en helhetsupplevelse för kreativ verksamhet för alla Linköpingsbor.

En ny och viktig mötesplats

Kulturhuset ligger mitt i Skäggetorp, strax utanför Linköping, i ett sammanhängande grönområde med både idrottsplats och Skäggetorpsskolan precis intill. Området präglas av karaktäristisk trafikseparering och med sitt läge blir Agora en ny och viktig social mötesplats för Linköping.

Platsen, bland av trädalléer och befintliga kringliggande bygg­nader, har präglat både gestaltning och materialval i det nya kulturhuset. Det har också varit en av utmaningarna – hur ska huset förhålla sig till sin omgivning?

Kund: Lejonfastigheter
Plats: Linköping
Status: Färdigställt 2019
Foto: Ken Pils

En viktig del i husets arkitektur är avsaknaden av baksidor: på så sätt skapas trygghet runt om samtidigt som det inbjuder till nyfikenhet.

Agora har ett samtida och lekfullt uttryck, där fasaden med sin svarta stående träpanel förstärker byggnaden vertikalt och skapar kontrast mellan ute och inne. Den svarta färgen lyfter fram de omgivande trädens bladverk och säsongernas skiftande kulörer.

Den femkantiga formen lockar till rörelse runt om byggnaden och skapa platser mot söder och sydväst. Entrén är placerad i sydväst mot den öppna platsen och knyter an till Skägge­torpsskolans västra entré och idrottshallen.

De stora fönsterpartierna har fasade sidor och skapar på så sätt ett spännande uttryck både på in- och utsida. En viktig del i husets arkitektur är avsaknaden av baksidor: på så sätt skapas trygghet runt om samtidigt som det inbjuder till nyfikenhet.

Den kreativa kärnan i Agora utgår från biblioteket där möjligheter till utveckling, medskapande och upplevelser av kulturella och kreativa uttryck står i centrum. Här finns också en teaterscen som möter Riksteaterns scenstorlekskategori för gul scen, utställningsytor, lokaler för musik, ateljé, digitalstu­dio, studierum, café, arbetsmarknadsrum och residensboende för besökande konstnärer. De olika delarna skapar tillsammans en helhet och ett sammanhang.

Ett rum för rörelse och med inblick i de olika aktivitetsrummen ger ett varmt välkomnande med genomsikt genom huset. Den publika delen med full takhöjd i två våningar skapar rymd medan den östra delen som är indelad i två plan är mera sluten. Biblioteket finns i fonden av entréaxeln och har utblick mot grönområdet i norr och väster. Teaterscenen mot söder är placerad för att även kunna öppnas upp utåt och möjliggöra utomhusteater.

Agora genomsyras av medvetna materialval som tål att synas och åldras. Utvändigt det svarta, invändigt obehandlat trä – enkelt, naturligt och med en spännande kontrast mellan ute och inne. En byggnad för kreativ verksamhet!

Första spadtaget togs i augusti 2017 och våren 2019 stod Agora klart för invigning.

Kontakt & Team

Gith Thellsén

Gith Thellsén

Byggnadsingenjör, Kontorschef

+46 766 39 46 34

Ingrid Ehrnebo

Inredningsarkitekt

Anna-Karin Lisell Selling

Inredningsarkitekt

Viktor Stoltz

Byggnadsingenjör

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...