Aabenraa psykiatriska sjukhus

Aabenraa psykiatriska sjukhus

Arkitektur kan spela en viktig roll för patienternas välbefinnande under behandling av psykiska sjukdomar. På Aabenraas psykiatriska sjukhus är dessutom naturen, landskapet och dagsljuset viktiga parametrar när vardagen för patienter, personal och besökare ska vara välbefinnande.

Hälsofrämjande arkitektur

Den psykiatriska avdelningen rymmer totalt 115 platser och välkomnar patienter i alla åldrar med arkitektur som främjar kontakt med omvärlden. Genom en okonventionell planering och en banbrytande design bidrar Aabenraa till avstigmatisering av psykiatrisk behandling.

Gott om dagsljus, musikrum, tillgång till utomhusträdgårdar och en anslutning till det omgivande landskapet var viktiga överväganden i designen.

Kund: Region Syddanmark
Plats: Aabenraa, Danmark
Status: Färdigställt 2015
Area: 20 000 kvm
Kostnad: 436 million DKK
Priser och utmärkelser: Arkitekturprisen 2016 af Aabenraa Kommune; European Healthcare Design Awards 2016, highly commended; Hospital and Infirmary MIPIM Award finalist; Design and Health International Academy Award in the category ’Mental Health Project’ 2017
Bilder: Adam Mørk, Region Syddanmark

Syftet var att skapa arkitektur som stärker patientens personliga trygghet och främjar kontakt med omvärlden under behandlingstiden.

Lugna miljöer

Samverkan underlättas av den fysiska kopplingen till det befintliga sjukhuset och inte minst av det spännande landskap som den nya byggnaden placeras i. Det nya psykiatriska sjukhuset består av sju sektioner placerade som en utvikt solfjäder runt en huvudaxel. Huvudaxeln, som startar vid entréområdet och anslutningen till det somatiska sjukhuset, kopplar samman de tre kommunikationsområdena och ingången till respektive sektion. Via axeln förflyttar man sig mellan reception, klinik, kafeteria, mottagning, aktivitetsrum, behandlingsrum, hörsalar och undervisningslokaler samt har tillträde till uterum och trädgård. Huvudaxeln avslutas i en sporthall och takterrass med utsikt över omgivningarna.

Den fysiska miljön ska integrera funktionella krav, rumsliga upplevelser och sinnesintryck. Arkitekturen och landskapet ska stimulera behandlingen genom element som natur, färg, ljus och utsikt. Sektionerna har utformats enligt samma grundprinciper som de offentliga utrymmena, det vill säga överskådlighet och utsikt – bara i mindre skala. Här skapar de inåtvända trädgårdarna uterum som tillsammans med de mer utåtvända grönområdena mellan och utanför sektionerna kan användas för olika upplevelser samt vistelse/aktivitet.

Sektionerna är komprimerade på så sätt att de gemensamma funktionerna tillsammans bildar ett sammanhängande område avdelat med trädgårdsytor. Tack vare denna komprimering smälter gång- och vistelseytorna samman. De aktiva ytorna utökas därmed och kan användas flexibelt.

Miljöarbetet är i fullständig harmoni med interiören. Dagsljus prioriteras och konstgjorda ljuskällor väljs för både estetik och energieffektivitet. Naturliga gröna väggar ger en lugnande miljö samtidigt som de skapar en lugn och fridfull atmosfär genom att absorbera ljud.


Projektet är ett samarbete mellan DEVE och White, även Ark Plan och Wessberg.

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...