A4 – Fiskebrygga, Oslo

A4 – Fiskebrygga, Oslo

Kontorshubb och tropisk regnskog i hjärtat av Oslo när en av stadens sista outbyggda tomter utvecklas. Det är resultatet av en inbjuden tävling där vårt förslag ”Fiskebrygga” utforskar platsens historia och ger den ett samtida uttryck.

Kund: Hav Eiendom
Plats: Oslo, Norge
Skede: Inbjuden tävling, 2019
Storlek/yta: ca 23 000 kvm
Samarbetspartner: DIFK Florian Kosche, konstruktör
Bild: Luxigon Paris

A4 var en inbjuden tävling av Hav Eiendom för en tomt i centrala Oslo. Det är ett flerfunktionellt kvarter i en kulturhistorisk känslig och komplex kon­text och en viktig pusselbit för den totala utvecklingen av områ­det. A4 är en av de sista outbyggda tomterna som gränsar till Kvadratu­ren och hamnfronten mot Operaen i Bjørvika.

Förslaget visar på hur platsens kulturhistoriska värden stärks och stadslivet vitali­seras genom nya mötesplatser, handel, co-working och smart delningskultur i en framtida arbetsplatshub.

Förslaget “Fiskebrygga” visar en framtidsrättad byggnadsdesign som tar tillvara den historiska kustlinjen samtidigt som förslaget förstärker och aktiverar fasaderna längs Skippergata, Myntgata och Rådhusgata. En Öppen aktiv bottenvåning fung­erar som närområdets gemensam­ma ”lounge” och här planeras stora och små mötesplatser, handel, restaurang, caféer, co-working och eventytor.

Idag ligger nedfarten till en biltunnel under fjorden på tomten och utmaningen i projektet är att lösa logistiken i en ny kontorshubb placerad över en befintlig trafikhubb, begränsad av en antagen detaljplan.

Platsens unika förutsättning

För att förankra förslaget i platsens unika förutsättning, valde vi att utforska platsen historia. Tomten var historiskt sett en fiskehamn och en av stadens gränser mot fjorden. Sedan dess har kajen fyllts ut och bebyggts. Det senaste tillskottet till tomten, nedfarten till Operatunneln under Oslofjorden, gjorde A4 till en trafikplats.

Den stora utmaningen i projektet har varit att finna ett grepp som ska­par sömlösa övergångar och samspel mellan kvarterets gränssnitt till olika tidsepoker, logistikbarriärer, nivåskill­nader och sist men inte minst återigen låta tomten bli en plats för möten och utbyte.

Vårt förslag var att återigen ge platsen namnet Fiskebrygga och skapa känslan av kontakten med vattnet. Förslaget Fiskebrygga löser platsens logistiska utmaningar genom att brygga över nedfarten till tunneln med en terrasserad publik byggnad som kopplar samman två rationella kontorsflyglar på var sin sida om tunneln.

Ett blått hjärta

Centralt i projektet ligger ”ett blått hjärta” – en samlande mötes­plats som är väl avskärmat från stadens trafikbrus och med optimala solförhål­landen. Det stora vattenrummet stär­ker upplevelsevärdet, regisserar rörel­semönstret över platsen och är även en del av kvarterets luftrenings-, ljus- och dagvattenstrategi. Det offentliga torget som är placerat i tomtens södra horn är utformad med en reflekterande vattenspegel. Vattenytan skapar en länk mellan platsens historia samtidigt som den hjälper till att reflektera ljus in i byggnaden och tar hand om regnvatten ifrån byggnaden.

”Bron” som terrasserar sig över trafiktunneln är hjärtat i kontorshubben. Både anställda och besökare ankommer till byggnaden antingen från Skippergata eller Havnelagret och kommer direkt upp på bron på våning två som ligger över trafiktunneln. Denna våning fungerar både som kontorslobby och en tropisk regnskog öppen för allmänheten. Detta skapar inte bara en ny destination för Oslos invånare utan blir också en viktig del för att skapa ett bra inomhusklimat genom att luften filtreras genom växterna. Terrasseringen av byggnaden optimerar dagsljusförhållandena i byggnaden.

Kontakt & Team

Jenny Mäki

ansvarig arkitekt

Rebekah Schaberg

Gina Bast Mossige

Anna Nilsson

Sara Grahn

Joan Rasmussen

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...