Workshop: Så bygger vi en grönare framtid med obränd lera

Byggbranschen måste koldioxidbanta. Rejält. Byggmaterial och byggprodukter står dessutom för cirka 50 procent av alla råvaror som utvinns ur jorden. Nya hållbara material är därmed en absolut nödvändighet för att vi ska kunna uppnå klimatmålen – lokala som globala. Av denna anledning erbjuder vi nu inspirationsworkshops om framtidens material med obränd lera i fokus.

Obränd lera är ett nygammalt material med flera fördelar. Det går att tillverka, använda och förändra med ett lågt energi- och resursuttag. Och det fungerar väl i en cirkulär ekonomi, då den varken härdar eller brinner samt är enkel att återbruka utan att tappa funktion. Men den största vinsten är att den möjliggör för en mer storskalig tillämpning av biobaserade byggmaterial med framtiden framför sig.

Under workshopen får du reda på hur och varför obränd lera kan ha en nyckelroll i branschens omställning mot klimatneutralitet. Den ger dig även kunskap och inspiration om hur du kan minska klimatpåverkan i ditt nästa byggprojekt genom kloka materialval.

En högre medvetenhet och kunskap kring material gör det också enklare för dig att navigera bland nya regleringar och skärpta miljökrav – och därmed fatta välgrundade beslut.

Workshopen leds av vår hållbarhetsspecialist Johan Jönsson som har en gedigen kompetens inom hållbara material. Det senaste året har han drivit ett framgångsrikt samarbete med Svenska Institutet för standarder (SIS) för att etablera obränd lera som byggmaterial i Sverige.

Vill du boka in en session eller veta mer om hur den kan främja din resa mot ett mer hållbart byggande?

Kontakta Johan Jönsson för mer information på [email protected].

Foto: Anders Bobert

Dela gärna!